www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Maak orgaandonatie maatschappelijke norm

25-03-2011 • SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft deze week in de Kamer wederom gepleit voor het Actief Donor Registratie Systeem (ADR). 'Nog steeds wordt dit door een meerderheid van de partijen geblokkeerd, terwijl elke week drie mensen die wachten op een donororgaan overlijden. Na talloze voorlichtingscampagnes zijn de wachtlijsten gelijk gebleven. De enige oplossing is iedereen te registreren en recht te doen aan wat de meerderheid van de samenleving wil.'

Henk van GervenIn de Tweede Kamer zit de discussie over orgaandonatie muurvast. Ervaringen uit andere landen laten zien dat een actieve registratie veel meer donoren kan opleveren. VVD, CDA en PVV houden echter krampachtig vast aan het huidige systeem. Het kabinet wil meer voorlichting en verbetering van de werkwijze in ziekenhuizen bij potentiële orgaandonoren. De afgelopen tien jaar laten echter zien dat de wachtlijsten van patiënten die wachten op een orgaan constant rond de 1200 schommelt en het aantal donoren circa 200 per jaar blijft. Per week overlijden drie mensen op de wachtlijst. Van Gerven: 'Het huidige systeem gaat dit probleem niet oplossen. We moeten mensen natuurlijk goed en duidelijk de kans geven hun bezwaar tegen orgaandonatie kenbaar te maken. Wanneer mensen dit dan niet doen, lijkt het terecht te mogen aannemen dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie.'

In het debat wees Henk van Gerven er verder op dat de afgelopen jaren 131 Nederlanders een Belgische donor kenden. Slechts 4 Belgen werden geholpen door een Nederlandse donor, een verschil dat verklaard wordt door het Belgische systeem van 'geen bezwaar', wat de SP ook in Nederland wil invoeren.

Van Gerven nam duidelijk afstand van de geluiden die klinken om het betalen voor organen mogelijk te maken. 'Een mens in doodsstrijd doet alles. Het is aan de politiek om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. We moeten zo snel mogelijk het ADR invoeren, ook om te voorkomen dat mensen uit wanhoop alsnog zullen gaan betalen voor nieuwe organen.'


Moed College
Studio SP
top