www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Geen sluiting van afdelingen in Academisch Ziekenhuis Maastricht

13-12-2010 • SP-er Henk van Gerven wil dat minister Schippers voorkomt dat de klinische afdeling immunologie en de zeer specialistische longziekte afdeling bij het Academisch Ziekenhuis in Maastricht sluiten. 'Dat zou betekenen dat mensen met zeldzame bloedvatontstekingen bijvoorbeeld alleen nog maar in het Universitair Medisch Centrum in Groningen terecht zouden kunnen. Dat vind ik onacceptabel.'

Begin dit jaar sprak voormalig minister Klink tijdens een door de SP aangevraagd kamerdebat dat sluiting van ziekenhuisafdelingen vanwege financiële redenen niet kan. Van Gerven vermoedt dat de enorm hoge uitgaven voor ICT die het Academisch Ziekenhuis heeft gedaan mede ten grondslag liggen aan de dreigende sluiting van de afdelingen. De kosten worden nu geschat op 132 miljoen terwijl het AZM in 2004 nog uitging van 34,6 miljoen. Van Gerven heeft de minister naar de Kamer geroepen.


Moed College
Studio SP
top