www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven
Emile Roemer aan tafel bij Buitenhof / Foto Klaas Fopma Emile Roemer aan tafel bij Buitenhof / Foto Klaas Fopma

Huisartsen zien niks in marktwerking zorg

09-05-2010 • Negen van de tien huisartsen zien niets in de ingevoerde marktwerking in de zorg. Dat meldde SP-leider Emile Roemer vanmiddag in Buitenhof. Daar debatteerde hij met prof. Barbara Baarsma over doorgeschoten marktwerking. Roemer baseert zijn uitspraak op de eerste resultaten van een grootschalig onderzoek van de SP onder ruim 1900 huisartsen. Dat is 22 procent van alle Nederlandse huisartsen. Roemer: "Volgens verreweg de meeste huisartsen versterkt de ingevoerde marktwerking commercieel denken en belemmert het optimale zorg voor patiënten. En artsen worden bijkans gek van alle bureaucratie, die er mede door het marktdenken over hen wordt uitgestort."

De marktwerking in de zorg is ingevoerd in 2006, gelijktijdig met de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Private zorgverzekeraars bepalen nu hoe kosten in de zorg beheerst moeten worden. De zorgverzekeraars proberen dat door concurrentie en zo goedkoop mogelijk inkopen van zorg. Huisartsen en andere zorgverleners moeten tegenwoordig met zorgverzekeraars onderhandelen over de prijzen van verrichtingen. De zorg zou zo goedkoper moeten worden.

SP-Kamerlid Henk van Gerven, zelf voormalig huisarts, leidde het onderzoek. Hij stelt vast dat van die verwachting niets terecht is gekomen: "De huisartsen geloven, na de tot nu toe opgedane ervaringen, helemaal niet in het recept van marktwerking in de zorg: 87% vindt dat marktwerking juist leidt tot meer bureaucratie; 80% oordeelt dat de uitgaven aan zorg juist hoger zijn geworden. De onderhandelingen met verzekeraars slurpen tijd en baren een bedenkelijke berg aan bureaucratie, wat merkbaar ten koste gaat van optimale zorg." Uit de voorlopige onderzoeksresultaten blijkt ook dat volgens driekwart van de huisartsen meer marktwerking zal leiden tot minder solidariteit in de zorg.

De SP is sinds lang verklaard tegenstander van marktwerking in de zorg. Inmiddels groeit het aantal medestanders, naar nu blijkt dus ook onder huisartsen. Van Gerven: "De zorg is geen markt, dat moet je er ook niet van proberen te maken. In de zorg moeten we niet de commercie centraal stellen maar de professionaliteit van de behandelaars en de gezondheid van de patiënten. Bovendien laten alle nationale en internationale ervaringen zien dat marktwerking de zorg alleen maar duurder maakt. In de Verenigde Staten wordt veel meer geld in commerciële zorg gestopt, terwijl voor velen deze zorg niet toegankelijk is."


Moed College
Studio SP
top