www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Toets op gevolgen volksgezondheid bij vestiging bioindustrie

22-04-2010 • "Bij de vestiging van bedrijven in de bioindustrie is een toets op gezondheidsrisico’s noodzakelijk." Dit stelde SP-Kamerlid Henk van Gerven in een kamerdebat. Steeds vaker blijken er gezondheidsrisico’s aan de vestiging van bioindustrie te kleven. Uit de q-koorts epidemie blijkt dat de intensieve geitenhouderij de bron is voor duizenden menselijke besmettingen.

Henk van GervenOok antibioticaresistente bacteriën zoals ESBL en MRSA, die hun oorsprong vinden in de bioindustrie vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Gemeentes klagen steen en been dat ze te weinig middelen in handen hebben om vestiging of uitbreiding van bioindustrie te weigeren op basis van volksgezondheidsrisico’s.

In Noord-Brabant is een tijdelijke bouwstop afgekondigd door de provincie maar er liggen nog aanvragen van de intensieve geitenhouderij om het aantal melkgeiten met circa 100.000 uit te breiden naar 275.000.

Tijdens het debat heeft Minister Klink toegezegd te onderzoeken of en hoe op het belang van de volksgezondheids kan worden getoetst bij het toewijzen van vestigingvergunningen voor bio-industrie. Voor Van Gerven is dat een stapje in de goede richting: “Uiteindelijk moet het belang van de volksgezondheid zwaarder wegen dan de belangen van de bio-industrie.”


Moed College
Studio SP
top