www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Geen voorrangszorg voor ambtenaren en politici

10-03-2010 • SP-Kamerlid Henk van Gerven vraagt minister Klink om in te grijpen bij zorgverzekeraar IZA. Deze verzekeraar biedt voor 450.000 ambtenaren en politici een basisverzekering voor ziektekosten aan waarin dure pillen wél worden vergoed, die via andere verzekeraars niet worden vergoed. Van Gerven: “Deze zorgpolis leidt tot tweedeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG heeft gunstige voorwaarden bedongen voor haar werknemers en politici. De particuliere voorrangszorg is hier weer terug.”

Henk van GervenOm kosten te besparen krijgen verzekerden steeds vaker alleen nog goedkope medicijnen vergoed. Ook moeten ze vaak wisselen van medicijnen omdat verzekeraars steeds weer andere contracten met goedkopere leveranciers sluiten. Dit stuit op veel weerstand bij patiënten, die hun vertrouwde medicijnen kwijt raken.

Ondanks alle kritiek staat, in de Tweede Kamer, de SP alleen in haar strijd tegen dit zogenaamde preferentiebeleid. Nog altijd is het kabinet niet bereid om de hoge geneesmiddelenprijzen van de fabrikanten door prijsmaatregelen aan banden te leggen. Van Gerven: “Chronisch zieken en gehandicapten zijn niet zo machtig als de VNG, hierdoor vissen zij achter het net. Deze IZA polis is immers niet toegankelijk voor andere Nederlanders.”

Van Gerven is verbaasd dat de beleidsmakers in Den Haag voor zichzelf een royale polis bedingen terwijl gewone patiënten het met minder moeten doen. Henk van Gerven: “Ik zou dan zeggen: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.”


Moed College
Studio SP
top