www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Bos’ buiging voor Klink zal leiden tot meer chaos in de ziekenhuizen

16-01-2010 • Nu minister Klink (CDA) Wouter Bos (PvdA) op de knieën heeft gekregen en de marktwerking bij ziekenhuizen verder wordt doorgevoerd, zal de chaos verder toenemen. Dat voorspelt SP-Kamerlid Henk van Gerven. In 2011 gaan vrije prijzen gelden voor de helft van de ziekenhuisbehandelingen, terwijl dat nu voor 1/3 geldt. Van Gerven: “Nu al zien we een aantal ziekenhuizen in grote problemen door de marktwerking. Deze nieuwe stap zal leiden tot faillissementen, verzakelijking, toename van de bureaucratie, verdere schaalvergroting en afname van de bereikbaarheid van ziekenhuizen.”

Henk van GervenSinds 2005 is de concurrentie tussen ziekenhuizen ingevoerd en de vrije prijsvorming begonnen. Dit zou volgens Klink moeten leiden tot betere en goedkopere zorg. De praktijk is echter anders. De kosten in de ziekenhuizen zijn niet gedaald, maar de zorg is wel verschraald door de nadruk op productie in plaats van kwaliteit. Recent onderzoek van de SP liet zien dat ook de wachtlijsten niet zijn verminderd. Specialisten zijn door de invoering van het stukloon via de zogenaamde diagnosebehandelingcombinaties (dbc’s) spekkoper. De afgelopen jaren zagen zij hun omzet – en daarmee hun lonen – met 50% stijgen.

Met dit besluit gaat het kabinet regelrecht in tegen het breed gedragen besef dat marktwerking niet thuishoort in de zorg. Ook gaat het besluit lijnrecht in tegen een grote meerderheid van de Tweede Kamer die twijfels heeft bij uitbreiding van de concurrentie in de ziekenhuizen. Henk van Gerven: “Onbegrijpelijk dat de PvdA dit heeft geaccepteerd. Bos heeft gezegd de marktwerking in de zorg te willen stoppen maar in de praktijk buigt de PvdA keer op keer voor de neo-liberalen. Het is principieel onjuist om in te stemmen met een systeem dat de ethiek van het medisch handelen uitholt. Niet het geld, maar het belang van de patiënt moet leidend zijn.” De SP heeft een debat aangevraagd in de Tweede Kamer.

Studio SP
top