www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Verbied mogelijkheid afkopen eigen risico voor buitenlandse flexwerkers

01-05-2009 • Minister Klink moet de zogenoemde 'Polen polis' verbieden die zorgverzekeraars aanbieden aan uitzendbureaus. SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt het onacceptabel dat bij ziektekostenverzekeringen voor buitenlandse flexwerkers het eigen risico kan worden afgekocht. Dit betekent dat bijvoorbeeld Polen of Tsjechen die hier werken voor het zelfde basispakket 30% minder premie betalen.

Van GervenUitzendbureaus spinnen garen bij de constructie waarmee het eigen risico voor buitenlandse uitzendkrachten kan worden afgekocht voor 4 euro per maand. “Het ondermijnt de solidariteit die de belangrijkste pijler hoort te zijn van ons verzekeringsstelsel. En Nederlandse werknemers worden zo benadeeld in de concurrentie op de arbeidsmarkt,” stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Minister Klink moet van Van Gerven tevens een einde te maken aan het misbruiken van het eigen risico door zorgverzekeraars om zo gezonde verzekerden te lokken. De SP is een constructie van de Rabobank en Interpolis op het spoor gekomen waarbij studenten via een aanvullende verzekering eveneens de mogelijkheid krijgen het eigen risico af te kopen. Resultaat is dat hun ziektekostenpremie per jaar 300 euro goedkoper is dan die van de gemiddelde Nederlander. Van Gerven: “Dat lijkt leuk voor hen, maar het is niets anders dan risicoselectie. Als we dit accepteren zal het er toe leiden dat ouderen en chronisch zieken structureel meer gaan betalen dan jonge, gezonde mensen.”


Moed College
Studio SP
top