www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

'Ook toezichthouders Zeeuwse fusieziekenhuizen moeten opstappen'

18-02-2009 • De SP wil dat na de directeuren van de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes, ook de Raad van Toezicht opstapt. Deze week werd bekend dat de directeuren van beide ziekenhuizen per 1 april weg gaan, maar de Raad van Toezicht blijft echter zitten en wil de fusieplannen van de twee ziekenhuizen gewoon doorzetten. SP-Kamerlid Henk van Gerven: “De fusieplannen mogen niet doorgaan omdat er geen enkel draagvlak voor is bij patiënten en in de samenleving. Daarnaast moet de Raad van Toezicht ook opstappen. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de grote chaos en de financiële problemen.”

Henk van GervenDe SP heeft minister Klink (Volksgezondheid) gevraagd om ervoor te zorgen dat er geen verdere stappen richting fusie worden gezet, voordat de Kamer over de problemen heeft gesproken. Op initiatief van de SP komt er snel een Kamerdebat. Ook dienen maatregelen te worden genomen om de veiligheid van de verloskunde op Walcheren te garanderen, zoals ook de gemeentebesturen op Walcheren hebben bepleit. Van Gerven: “Dat wil zeggen dat er per direct een ambulance gestationeerd moet worden bij het ziekenhuis in Vlissingen en dat de afdeling verloskunde zo spoedig mogelijk heropend moet worden. Daarnaast wil ik van de minister weten of hij net als de SP van mening is dat een volwaardig basisziekenhuis op Walcheren noodzakelijk is.”

Volgens van Gerven ligt het gezien de bestuurlijke impasse en de ontstane chaos voor de hand dat de minister ingrijpt en tijdelijk de bewindvoering overneemt. “Er worden miljarden geïnvesteerd in het voortbestaan van banken. Dan is het ook logisch om te investeren in een goed basisziekenhuis op Walcheren. Uitgangspunt voor de toekomst van de ziekenhuizen moet het maatschappelijk belang zijn en niet het individuele belang van bestuurders of specialisten.”

Studio SP
top