www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Van Gerven: ‘Stop onmiddelijk vrije prijzen in de tandzorg’

28-06-2012 • In het debat met minister Schippers zal SP-Kamerlid Henk van Gerven pleiten voor het onmiddelijk stoppen van het experiment van de vrije prijsvorming in de tandzorg. Van Gerven: ‘Volgens de laatste cijfers zijn de tarieven met 12% gestegen. Daardoor krijgen tandartsen op jaarbasis een kwart miljard euro extra inkomsten over de rug van de patiënten. Dat is onverantwoord en dat geld moet terug naar de patiënten.’

VVD-minister Schippers sloeg alle waarschuwingen in de wind en voerde op 1 januari marktwerking in de tandzorg in, met steun van PVV en CDA. Met alle gevolgen van dien. Inmiddels is er een kamermeerderheid die de SP steunt in haar plannen om direct te stoppen met de marktwerking en weer gereguleerde prijzen in te voeren.

Verder stelt de SP voor om de opleidingscapaciteit voor tandartsen fors uit te breiden zoals ook het landelijke Capaciteitsorgaan heeft geadviseerd. Onder de tandartsen is een enorme vergrijzing. Vanwege de tekorten aan tandartsen laten elk jaar 180 buitenlandse tandartsen zich in Nederland registreren. Van Gerven: ‘Het valt niet te rijmen dat we in een rijk land als Nederland niet zelf onze tandartsen opleiden, daarom moet de opleidingscapaciteit in Nederland met 50% worden uitgebreid.’

Bij huisartsen is inschrijving op naam het uitgangspunt. Van Gerven wil een zelfde systeem bij tandartsen. ‘Voor goede zorg, ook bij tandartsen, is het wenselijk dat arts en patiënt elkaar goed kennen en een langdurige behandelrelatie opbouwen. Daar passen marktwerking en het regelmatig wisselen van tandarts niet bij.’ Een onaanvaardbaar probleem is ook de mogelijke bijbetalingen voor kinderen die via het basispakket verzekerd zijn voor de tandarts. De vrije prijzen moeten worden vervangen door een abonnementsysteem met een gereguleerd tarief voor kinderen.


Moed College
Studio SP
top