www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven

Van Gerven: ‘Kritische huisarts niet monddood maken’

02-02-2012 • SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat minister Schippers een einde maakt aan het proces dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aangespannen tegen de huisarts Hans van der Linde. Van der Linde heeft kritiek geuit op de wijze waarop de overheid wordt geadviseerd over griepvaccinatie. Hij wees in dit verband op belangenverstrengeling van RIVM-directeur Coutinho met de farmaceutische industrie. Van Gerven heeft eerder al Kamervragen gesteld over deze zaak.

Henk van GervenHenk van Gerven: ‘Het is te zot voor woorden dat een overheidinstantie met belastinggeld kritische burgers monddood probeert te maken. Bovendien heeft het RIVM gekozen voor een bodemprocedure, waardoor Van der Linde financieel dreigt te worden geruïneerd. Minister Schippers mag niet toestaan dat artsen die hun mond open durven doen door de Staat kapot worden gemaakt.’

Verschillende hoogleraren huisartsengeneeskunde riepen het RIVM eerder al op om het proces te staken en in plaats daarvan een open debat aan te gaan over belangenverstrengeling van adviseurs van de minister. Zo zijn er – mede op advies van deskundigen die banden hadden met de industrie - honderden miljoenen euro's uitgegeven voor de Mexicaanse griep die achteraf bleek mee te vallen.

Inmiddels is een online petitie gelanceerd om minister Schippers te bewegen het proces te staken. Van Gerven: ‘De vrijheid van meningsuiting is in het geding en het open maatschappelijke en wetenschappelijke debat loopt hier gevaar. Dat zou de minister zich aan moeten trekken. Daarnaast vraag ik me serieus af hoe het RIVM zijn eigen reputatie denkt te verbeteren met dit machtsvertoon. Het werkt natuurlijk averechts.’

Teken hier de petitie en bekijk de uitzending van TROS Radar waar Van Gerven te gast was over dit onderwerp

Studio SP
top