www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven
21 JUNI 2009

Column

Henk van Gerven:

GroenRechts?

Henk van Gerven

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer mede op verzoek van de SP over de dreigende verhoging van het eigen risico in de zorg. Minister Klink haalde tijdens het debat bakzeil en stemde in met de wens van de kamer om het eigen risico niet te verhogen. Een klein succesje in deze tijden van crisis.

Het eigen risico van 155 euro is één van de meest gehate maatregelen van deze coalitie. Het treft met name de ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Als oudere met een AOW van 561,08 euro ben je in januari als je pech hebt de helft kwijt aan het eigen risico en de vaste ziektekostenpremies.

Het eigen risico is bedoeld als remgeld. Het moet voorkomen dat mensen onnodig naar de dokter gaan. Alsof je dit voor de lol doet. Volgens het kabinet wordt hiermee mogelijk 60 miljoen euro bespaard. Een woordvoerder van de Nederlandse zorgverzekeraars schat echter dat de administratieve bureaucratie die met het eigen risico samenhangt, 100 miljoen euro kost. Het eigen risico kost ons naast ergernis dus ook nog eens bakken met geld.

Tijdens het debat ontspon zich nog een interessante discussie tussen GroenLinks en SP. GroenLinks is namelijk voor een inkomensafhankelijk eigen risico. De partij stelt dat hogere inkomens (48.000 euro of hoger) wel een hoger eigen risico mogen betalen.

Hieruit blijkt dat ook GroenLinks gevangen zit in de rechtse economische theorie dat hogere eigen bijdragen mensen aanspoort om niet onnodig naar de dokter te gaan.

Remgeld is gevaarlijk, ook voor hogere inkomens. Inderdaad zullen mensen als de eigen bijdrage hoger is eerder afzien van hulp. Maar dat geldt zowel voor de noodzakelijke zorg, als de minder noodzakelijke zorg. In een solidair zorgstelsel is het een principieel goed uitgangspunt dat alle mensen, of ze nu arm zijn of rijk, eenzelfde vrije toegang tot de dokter hebben. Geld mag daarbij geen rol spelen.

De situatie in België laat zien dat een eigen risico de zorg niet goedkoper maakt. Daar zijn de eigen bijdragen hoger dan in Nederland. En tegelijkertijd is de zorg daar duurder.

Hopelijk komt GroenLinks tot inkeer en verlaat ze dit GroenRechtse standpunt. Hoe het ook zij: bij de SP loop je geen (eigen) risico.


Moed College
Studio SP
top