www.sp.nl/henkvangerven

Homepage SPSlash Henk van Gerven
sp.nl/Henk van Gerven
10 MEI 2009

Column

Henk van Gerven:

Diagnose-Betaal-Circus

Henk van Gerven

De medisch specialisten hebben in 2008 400 miljoen euro meer verdiend dan was afgesproken. Spekkopers blijken de medisch microbiologen die hun inkomen zagen verdrievoudigen van 225.000 euro naar 675.000 euro per jaar. Voorzitter W. erkent dat ze wel veel verdienen. Hoeveel ze verdienen, wil hij echter weer niet vertellen. En van terugbetalen kan geen sprake zijn, orakelt hij.

Wat is de bron van al deze ellende? De invoering van het nieuwe declaratiesysteem in de ziekenhuizen, de zogenaamde diagnose behandeling combinaties: dbc’s. In deze dbc’s worden behandelingen gekoppeld aan het aantal uren dat een specialist hieraan kwijt is. Dat aantal uur is voor microbiologen en nog een aantal andere specialistengroepen echter veel te hoog vast gesteld. Ze krijgen dus veel meer uren uitbetaald dan ze hebben gewerkt. Daarnaast worden er volop te dure dbc’s gedeclareerd. Kassa!

En wie heeft dit systeem bedacht? Inderdaad, de specialisten zelf. Bij de invoering weigerden een aantal specialisten precies aan te geven hoeveel tijd ze aan een behandeling kwijt waren. Men heeft toen maar ‘gegokt’ hoeveel tijd het kostte. 400 miljoen euro later is het lek boven, zeggen de rekenmeesters.

Klink wil dat ze “een fors deel” terugbetalen. Dat gaat wat mij betreft niet ver genoeg. Nederlandse specialisten hebben een fantastisch beroep en behoren wereldwijd tot de best betaalde dokters. Daarom moet dus al het teveel ontvangen geld terug. Tot de laatste cent.

Ex-minister Hoogervorst (VVD) wist al bij de invoering van de dbc’s dat het systeem was gebouwd op drijfzand, zo heeft hij inmiddels erkend. De invoering moest echter per sé doorgaan om de invoering van de marktwerking niet in gevaar te brengen. Inmiddels is hij bedankt voor bewezen diensten en verdient hij tweemaal de Balkenendenorm bij de Autoriteit Financiële Markten. De rekening is voor de patiënt.

Al tientallen jaren ontspringen de specialisten de dans. Het is nu tijd om orde op zaken te stellen. Laat ze allemaal gewoon in loondienst gaan werken, zoals nu al bij de academische ziekenhuizen en kinderartsen gebruikelijk is. De commissie Korthals Altes (ook VVD!) heeft in 2006 een salaris vergelijkbaar met een hoge rechter van 120.000 euro voor 50 uur werken in de week voorgesteld. Dat lijkt me prima. Het circus trekt verder. Maar de SP wil dat het diagnose-betaal-circus stopt. Nu!

Studio SP
top