www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel
sp.nl/Harry van Bommel

Nieuwe Engelse informatie bij onderzoek commissie Davids betrekken

27-11-2009 • SP-Kamerlid Harry van Bommel wil weten of de informatie van de Engelse oud-ambassadeur Meyer over het besluit van premier Blair en president Bush in het voorjaar van 2002 om Irak aan te vallen bij het onderzoek van de commissie Davids is betrokken. “Volgens Meijer moesten bewijzen voor massavernietigingswapens bij elkaar gesprokkeld worden. Ik wil weten of de premier deze analyse deelt, en dus zal dit onderdeel moeten uitmaken van het rapport van de commissie Davids.” Van Bommel dringt daar vandaag schriftelijk bij de commissie Davids op aan.

De in 2002 in Washington werkende Christophe Meyer legde eerder deze week zijn verklaring af voor de commissie van Sir Chilcot die in Engeland onderzoek doet naar de toedracht om tegen Irak ten aanval te trekken. De Nederlandse commissie Davids verwacht op 12 januari 2010 haar rapport te presenteren. Daarin zal het ook gaan over de vraag wat Nederlandse inlichtingendiensten wisten van massavernietigingswapens in Irak en van wie die informatie afkomstig was. Van Bommel: “De informatie uit Engeland over de massavernietigingswapens is altijd van het grootste belang gebleken. Ik herinner me de brief van Blair aan Balkenende waarin gesproken zou zijn over Iraakse massavernietigingswapens die binnen 45 minuten in Europa konden vallen. Ik reken er daarom op dat de commissie Davids ook met Meyer spreekt, anders is het rapport onvolledig.”


Moed College
Studio SP
top