www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel
sp.nl/Harry van Bommel

Tweede Kamer steunt SP in stop op gebruik verarmd uranium

24-11-2009 • Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde vandaag het voorstel van de SP om een tijdelijke stop te zetten op het gebruik van wapens met verarmd uranium en met zware metalen. SP-Kamerlid Van Bommel: “De SP pleit al jarenlang voor een verbod op deze wapens, die onder andere in Irak en Afghanistan veel leed onder burgers en kinderen veroorzaken. Het kabinet moet nu zich nu actief inzetten en bij de Amerikanen en Britten pleiten voor een moratorium op deze wapens. Wat de SP betreft leidt dat uiteindelijk tot een totale verbanning ervan.”


Tribune 2003: Verarmd uranium maakt duizenden slachtoffers Foto: Geert van Kesteren/HH

Verarmd uranium is gebruikt in Irak en Afghanistan door Amerikaanse en Engelse troepen. Het zijn licht radioactieve wapens die jarenlang stralen. Munitie wordt met verarmd uranium uitgerust om bijvoorbeeld door gepantserde tanks heen te dringen. Onderzoekers stellen dat de gezondheidsgevolgen enorm zijn. Vooral burgers en kinderen die op de resten van de tanks spelen zijn veelvuldig slachtoffer. Ook SP-Kamerlid Krista van Velzen strijdt al jarenlang tegen het gebruik van de wapens. Al in 2004 pleitte zij met de militaire vakbond AFMP om met uranium verrijkte munitie af te schaffen. Zij organiseerde meerdere expert-bijeenkomsten, waaronder in de Tweede Kamer. Van Velzen: "Dit is een enorme stap voorwaarts. De regering heeft zich hand en tand verzet om zich maar niet tegen onder andere Amerikanen en de Britten te hoeven uit te spreken. De Tweede Kamer heeft nu uitgesproken dat de Nederlandse regering zich op het internationale toneel actief moet inzetten voor een moratorium. Ik houd ze er aan.”

Behalve een stop op het gebruik van wapens met verarmd uranium is ook opgeroepen tot een stop op wapens met zware metalen. De VN-commissie Goldstone had in het rapport dat zij eerder deze herfst uitbracht over de Gaza-oorlog geconstateerd dat dit soort wapens, met name met het zware metaal tungsten, in die oorlog door Israël werden gebruikt. Ook voor deze wapens geldt dat ze buitenproportionele gevolgen heeft voor de burgerbevolking.

Studio SP
top