www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel
sp.nl/Harry van Bommel

Kamer: Onderzoek naar reisbureau voor Kamerleden

16-06-2009 • Het kabinet moet onderzoek laten doen naar nut en noodzaak van allerlei werkbezoeken die Kamerleden brengen aan ontwikkelingslanden. Die reizen worden gemaakt in het kader van activiteiten van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen-democratie (NIMD). Een voorstel voor zo’n onderzoek van SP-Kamerlid Harry van Bommel en zijn PvdA-collega Chantal Gill’ard werd dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. De regering moet tevens bekijken wat de rol van politieke partijen bij het NIMD is.

Harry van BommelHet NIMD ligt al langere tijd onder vuur. Het instituut dat in Derde Wereld-landen bekend staat als het 'reisbureau van de Tweede Kamer', staat onder verscherpt toezicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer forse kritiek op het financiële beheer van het NIMD. Vorige week bleek dat het NIMD feitelijk onder curatele is gesteld door minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking.

De SP neemt als een van de weinige politieke partijen niet deel aan activiteiten van het NIMD. “Wij vinden de rol van politieke partijen in dit instituut zeer dubieus. De reisjes van het instituut hebben enkel als doel om politici elders in de wereld te vertellen hoe democratie werkt. Wie zijn wij om hen dit op te leggen?” aldus Van Bommel.


Moed College
Studio SP
top