www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel
sp.nl/Harry van Bommel

Van Bommel wil nederzettingenbeleid Israël op VN-agenda

10-07-2012 • SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat de minister van Buitenlandse Zaken met spoed en ondubbelzinnig bij Israël aandringt op het verwerpen van het gisteren gepubliceerde nederzettingenrapport. Dit rapport is geschreven in opdracht van de Israëlische regering. Van Bommel: ‘De conclusies van het rapport gaan onmiskenbaar in tegen het internationaal recht en staan lijnrecht tegenover een eerlijke oplossing van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Als deze conclusies niet in de prullenmand verdwijnen, is het einde zoek.’

Het nederzettingenrapport concludeert onder andere dat Israëliërs het wettelijke recht hebben om zich te vestigen op de Westoever en dat het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied niet illegaal is. Ook wordt ontkend dat de Westoever bezet gebied is. Dergelijke bevindingen gaan in tegen een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en talloze VN-resoluties.

Van Bommel: ‘Het is zeer zorgelijk dat verschillende ministers in Israël reeds hebben laten weten achter de conclusies van het rapport te staan. Deze ministers willen dat de regering de conclusies overneemt. Onze minister van Buitenlandse Zaken moet dan ook zo snel mogelijk bij zijn Israëlische collega’s duidelijk maken dat dit volstrekt onacceptabel is. Nederland moet deze kwestie verder aankaarten tijdens de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dit najaar.’


Moed College
Studio SP
top