www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel

Zoeken in /harryvanbommel

agenda

  • Zondag 11 mei Enschede - 16:00 - 18:00 uur, Harry van Bommel neemt deel aan een paneldiscussie over Syrië georganiseerd door de Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties. Locatie: Hoog en Droog 25, Enschede.
  • Maandag 12 mei Raalte - 20:00 - 22:00 uur, Harry van Bommel spreekt bij de SP-afdeling Raalte over de Europese politiek
  • Woensdag 14 mei Den Haag - 15:30 - 16:45 uur Harry van Bommel spreekt bij het seminar ‘a just future for all in Iran?’ in De Gevangenenpoort, Buitenhof 33
  • Donderdag 15 mei Hoofddorp - 20:00 - 22:00 uur, Harry van Bommel spreekt bij de SP-afdeling Haarlemmermeer over de Europese politiek.
sp.nl/Harry van Bommel

Van Bommel voetbalt tegen administratieve detentie Israël

20-06-2012 • SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel toont in een protestfilm al voetballend zijn ongenoegen met de wijdverbreide en illegale Israëlische praktijk van administratieve detentie. Van Bommel: ‘Deze protestfilm richt het vizier op de volstrekt onacceptabele Israëlische praktijk om Palestijnen zonder enige vorm van proces in administratieve detentie te houden.’

Harry van BommelDe protestfilm is opgenomen naar aanleiding van de maar liefst 93 dagen lange hongerstaking van de Palestijnse profvoetballer Mahmoud Sarsak. Hij weigerde eten uit protest tegen zijn drie jaar lange administratieve detentie. Inmiddels is overeengekomen dat in ruil voor beëindiging van zijn hongerstaking de Israëlische autoriteiten Sarsak vrijlaten op 10 juli. Eerder dit jaar hielden duizenden Palestijnen tegelijk een hongerstaking tegen administratieve detentie. Zij beëindigden die na versoepeling van het detentieregime. Enkele Palestijnse gevangenen zijn nog steeds in hongerstaking. Israël behoudt zich het recht voor om individuen zonder enige vorm van proces en onbeperkt op te sluiten.

Van Bommel: ‘Het achterwege blijven van een eerlijk proces voor honderden Palestijnen in administratieve detentie is een ernstige schending van het internationale recht. De Europese Unie heeft in 2008 Israël opgeroepen een einde te maken aan deze vorm van detentie. Het is inmiddels echter volstrekt duidelijk dat Israël zich hier niets aan gelegen laat. Daarom is het belangrijk dat de internationale gemeenschap meer druk uitoefent op Israël om deze illegale praktijk te beëindigen.’

Studio SP
top