www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel
sp.nl/Harry van Bommel

Van Bommel: Europees sociaal groeipakket nodig

23-05-2012 • SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat Rutte vanavond bij de Eurotop een sociaal groeipakket bepleit. ‘Tot nu toe heeft Europa de crisis vooral geprobeerd te bestrijden door asociale bezuinigingsmaatregelen. En wat wij vreesden is bewaarheid: economische krimp en sociale kaalslag zijn het gevolg geweest. De plannen die nu voorliggen zijn onvoldoende. Rutte moet zich inzetten voor een ambitieuze agenda van economisch herstel en groei. Dat is de enige weg uit de crisis.’

Harry van BommelVan Bommel deed verschillende voorstellen voor een sociale weg uit de crisis. Zo moeten lidstaten meer tijd krijgen om begrotingen op orde te brengen. Dit moet voorkomen dat economisch herstel in de knop wordt gebroken door te rigide bezuinigingen. Daarnaast moeten nationale investeringsbanken kredietverlening voor MKB garanderen en de Europese Centrale Bank moet meer doen om de groei- en werkgelegenheid te stimuleren. Ook moeten rijkere lidstaten stoppen met loonmatiging om zo de zuidelijke lidstaten meer exportmogelijkheden te bieden.

Tot slot zouden volgens Van Bommel net als in Nederland eenmalige investeringen naar voren gehaald moeten worden. Zo kan de economie uit het slop getrokken worden. Van Bommel: 'We moeten weg van het bezuinigingsfundamentalisme, richting een sociale manier om samen uit de crisis te komen. De huidige politiek van afbraak vergroot tegenstellingen tussen Europese landen en hun bevolking en speelt daarmee met de toekomst van de EU.'


Moed College
Studio SP
top