www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel
sp.nl/Harry van Bommel

Van Bommel wil openheid over optreden F16’s Afghanistan

06-04-2012 • SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat de regering open is over het optreden van Nederlandse F16’s boven Afghanistan. De F16’s sporen daar bermbommen op en beschermen militairen die op de grond in nood komen. Volgens Van Bommel stijgen de vliegtuigen niet alleen op om Nederlanders in nood te helpen maar worden ook buitenlandse militairen in nood gered. Van Bommel vindt dat de regering hier open over moet zijn en zich niet moet verstoppen achter onmogelijke afspraken die gemaakt zijn om de missie erdoor te krijgen.

Harry van BommelBij zijn recente bezoek aan Afghanistan sprak Van Bommel met militairen in Mazar-e-Sharif, Kabul en Kunduz. Daar kwam ook de inzet van F16’s aan de orde. Volgens een afspraak met de Tweede Kamer mogen de F16’s geen geplande offensieve operaties uitvoeren maar alleen luchtsteun bieden aan militairen die in een noodsituatie terecht zijn gekomen. Als bijzonderheid werd daaraan toegevoegd dat de vliegtuigen alleen mogen opstijgen om Nederlanders in nood te helpen.

Van Bommel constateerde in Afghanistan dat dit in de praktijk ‘immoreel’ kan zijn. ‘Onze vliegtuigen mogen militairen in nood alleen gaan helpen als ze een Nederlands paspoort hebben. Dat is niet uit te leggen. Door het politieke gesteggel over deze missie worden de militairen voor een onmogelijke opgave gezet. De voorstanders van deze missie verliezen hun geloofwaardigheid en helpen Afghanistan niet verder.’

De SP is en blijft tegen de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan omdat ze niet gelooft dat daarmee stabiliteit kan worden gebracht. Tegelijkertijd verwijt de partij het kabinet – en enkele oppositiepartijen - de Nederlandse militairen op te zadelen met onuitvoerbare opdrachten.

Van Bommel: ‘In feite heeft de regering allerlei beloften gedaan om de steun van GroenLinks voor de missie in Kunduz te krijgen. Die beloften zijn niet reëel en daar moet de regering nu eindelijk eens open over zijn. Ik ben benieuwd of GroenLinks deze missie dan nog steeds steunt’, aldus Van Bommel.


Moed College
Studio SP
top