www.sp.nl/harryvanbommel

Homepage SPSlash Harry van Bommel
sp.nl/Harry van Bommel

Harry van Bommel

Harry van Bommel

"Ik had bij verkiezingen altijd blanco gestemd, tot ik de SP leerde kennen. Tot die tijd had ik nooit mijn stem uitgebracht, omdat ik vond dat de bestaande partijen altijd teveel rommelden in de marge. De SP was in staat om grote idealen te koppelen aan politieke actie in het hier en nu."

Zonder mandaat van de VN is elk ingrijpen in een ander soeverein land illegaal

Eens Oneens
Moed College
Studio SP
top