www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld

Standpunt :: Successierechten

Het Kabinet heeft de successierechten, tegenwoordig erf- en schenkbelasting genoemd, flink verlaagd. Niet voor de gewone mensen met een kleine erfenis, maar vooral voor de allerrijksten met de allergrootste vermogens en erfenissen. Wat de SP betreft had dat iedereen ten goede moeten komen. En niet dus zoals nu het geval is aan de allerrijksten. De SP wil dit rechtzetten.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top