www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Sara Murawski
Alexander van Steenderen
SP.nl/geld

Standpunt :: Kinderopvang

Kinderopvang dient betaalbaar te zijn en van goede kwaliteit. In de Wet Kinderopvang moeten kwaliteitseisen worden vastgelegd. Ook voor kinderen met een specifieke sociale of medische indicatie moet goede opvang worden gegarandeerd. De ouderbijdrage voor kinderopvang wordt sterker inkomensafhankelijk gemaakt voor het tweede en volgende kind.

Werkgevers worden verplicht gezamenlijk een derde bij te dragen aan de totale kosten van kinderopvang. Gastouderopvang is een volwaardige vorm van kinderopvang die een waardevolle aanvulling vormt op de opvang in kinderopvangcentra.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top