www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld

Standpunt :: Banken

De financiŽle crisis is het bewijs dat banken en andere financiŽle ondernemingen niet zonder goede regels en sterk toezicht kunnen. Buiten de crisis zijn er de laatste jaren genoeg schandalen geweest rond bijvoorbeeld slechte hypotheken. Het staat daarom buiten kijf dat de financiŽle sector de komende jaren grondig moet worden hervormd.

Er moeten regels komen waardoor banken niet meer kunnen gokken met ons spaargeld. Dit kan door spaar- en zakenbanken te scheiden. In principe moet dit in Europees verband worden afgesproken, maar Nederland kan zelf al een begin maken door van banken te eisen dat ze intern risicovolle en minder risicovolle activiteiten scheiden. Tevens worden de reserve-eisen voor banken aangescherpt, waardoor banken grotere buffers moeten aanhouden.

Indien het toch misgaat moet de overheid snel in kunnen grijpen en niet afhankelijk zijn van de medewerking van het bestuur of de aandeelhouders van een bank. Via een nieuwe nationaliseringswet krijgt de overheid daarom de mogelijkheid om snel in te grijpen bij falende financiŽle ondernemingen. Banken die staatsteun ontvangen, mogen geen bonussen betalen.

Om te voorkomen dat klanten met slechte producten zoals woekerpolissen worden opgezadeld, moeten nieuwe producten vooraf getest worden door de Autoriteit FinanciŽle Markten. Deze kan dan vooraf gelijk ingrijpen als het leed nog niet geschied is. Verder komt er een verbod op het aanbieden van onverantwoord hoge hypotheken, zoals bij DSB gebeurde.

Banken dienen bij te dragen aan het oplossen van de crisis die ze veroorzaakt hebben. Daarom wil de SP een bankenheffing invoeren. Het liefst gebeurt dit internationaal, maar als het moet doet Nederland dit zelf.

Alle standpunten en acties van de SP in het kader van de kredietcrisis zijn hier te vinden.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top