www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Alexander van Steenderen

/geld :: agenda

  • Donderdag 8 mei Den Haag - 15:00 - 17:00 uur, Dennis de Jong gaat in debat over de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis georganiseerd door Finance Watch, de Consumentenbond, Oxfam Novib en FNV.
SP.nl/geld

Standpunt :: Kredietcrisis

De kredietcrisis heeft een aantal misstanden in de financiŽle sector aan de oppervlakte gebracht. Zaken waar de SP zich al langer zorgen over maakte. Het gebrek aan goede regels voor financiŽle instellingen, de bonuscultuur, de doorgeschoten macht van aandeelhouders, het nemen van te hoge risicoís en het verstoppen daarvan. Banken, verzekeraars en beleggingsfondsen zijn erg goed voor zichzelf geweest, maar hebben het belang van de rest van de maatschappij vergeten. Er moet daarom nodig iets veranderen. De SP kwam als eerste partij met een concrete aanpak voor de kredietcrisis. Alle standpunten en acties van de SP in het kader van de kredietcrisis zijn hier te vinden.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top