www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Sara Murawski
Alexander van Steenderen

/geld :: agenda

  • Donderdag 8 mei Den Haag - 15:00 - 17:00 uur, Dennis de Jong gaat in debat over de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis georganiseerd door Finance Watch, de Consumentenbond, Oxfam Novib en FNV.
SP.nl/geld

Standpunt :: Belasting

De overheid moet belasting heffen om zaken als onderwijs, zorg, de wegen, het leger en de politie te betalen. De SP wil dat hierbij solidariteit het uitgangspunt is: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Wie meer kan bijdragen, moet dat doen. En wie minder heeft, hoeft iets minder bij te dragen. Het belastingstelsel moet ook een grotere bijdrage leveren aan het verkleinen van de inkomensverschillen.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top