www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Alexander van Steenderen
SP.nl/geld

Standpunt :: Begrotingsbeleid

De overheid moet een voorzichtig begrotingsbeleid voeren. Het beleid van de afgelopen kabinetten versterkte de schommelingen in de economie, met alle schadelijke gevolgen van dien. Door een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij in goede jaren een begrotingsoverschot wordt opgebouwd, voorkomen we dat bij tegenvallers direct moet worden bezuinigd. Uitgangspunt is dat er structureel niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top