www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Alexander van Steenderen
SP.nl/geld

Standpunt :: AOW

Wat de SP betreft blijft de AOW-leeftijd in ieder geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top