www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Alexander van Steenderen
SP.nl/geld

Standpunt :: Pensioenleeftijd

Ouderen boven de 65 jaar die willen doorwerken, moeten daartoe het recht krijgen en niet automatisch worden ontslagen. Daarbij hoort ook het recht op sociale zekerheid, zoals WW en loonbetaling bij ziekte.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top