www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Sara Murawski
Alexander van Steenderen
SP.nl/geld

Standpunt :: Topinkomens

Er komt een maximumsalaris in de publieke en semi-publieke sector, dus ook in ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties etc. Niemand die werkt voor de publieke zaak gaat meer verdienen dan de minister-president.

Binnen bedrijven wordt de groeiende tweedeling in inkomens aangepakt door alle werknemers onder de CAO’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens. CAO’s blijven algemeen verbindend. De ondernemingsraad krijgt een instemmingsrecht over de topsalarissen in het bedrijf.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top