www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Alexander van Steenderen
SP.nl/geld

Standpunt :: Belastingparadijzen

Belastingontwijking door bedrijven of door rijke personen die hun toevlucht zoeken in belastingparadijzen zorgt er voor dat overheden te maken krijgen met teruglopende inkomsten. Anderen moeten opdraaien voor die rekening in de vorm van hogere belastingen of bezuinigingen op zaken als zorg en onderwijs.

Het is een publiek geheim dat multinationals in Nederland nauwelijks belasting betalen. Bovendien is Nederland een doorvoerhaven voor het doorsluizen van winsten naar belastingparadijzen. Wil Nederland geloofwaardig zijn in de aanpak van belastingparadijzen, dan zal het zelf een goed voorbeeld moeten stellen.

De SP zet zich in tegen belastingparadijzen:

  • Verzet tegen voortdurende verlagingen van de vennootschapsbelasting. Deze is inmiddels in verschillende stappen omlaag gegaan van 48% naar 25,5%.

  • Verzet tegen de brievenbusmaatschappijen die in Nederland veelvuldig voorkomen.

  • Voorstellen in de Tweede Kamer om de renteaftrek te beperken. Het aangaan van schulden wordt in Nederland nu te veel gestimuleerd, waardoor veel bedrijven in een kwetsbare positie zijn komen. Hiermee wordt ook voorkomen dat opkoopfondsen de opgekochte Nederlandse bedrijven overladen met schulden, zoals is gebeurd bij PCM en de Hema.

  • Oplossingen gepresenteerd voor de schadelijke gevolgen van belastingconcurrentie voor ontwikkelingslanden in het rapport 'Een betere wereld begint nu' over ontwikkelingssamenwerking.

  • Belastingverdragen worden in de Tweede Kamer vaak stilzwijgend goedgekeurd. De SP heeft dit stilzwijgen doorbroken en belastingverdragen met belastingparadijzen in de Tweede Kamer ter discussie gesteld en in stemming gebracht.

  • Kritiek op belastingontwijking via de Antillen (‘Kabinet moet Antilliaanse belastingparadijzen aanpakken’, 'Welkom in het belastingparadijs').


De SP-voorstellen tegen belastingparadijzen en belastingontwijking zijn hier te vinden.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top