www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld
SP.nl/geld

Standpunt :: Gemeentelijke lasten

De laatste jaren zijn de gemeentelijke lasten, zoals de rioolrechten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing, relatief veel gestegen. De rijksoverheid moet de gemeenten verplichten om beter verantwoording af te leggen over deze gemeentelijke lasten, bijvoorbeeld door de verplichte deelname aan een jaarlijkse ‘benchmark’.

Overzicht alle standpunten geld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top