www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld

/geld :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Oprichting Finance Watch

In Brussel zijn naar schatting 15.000 tot 25.000 lobbyisten actief, daarvan werkt 80% voor de grote bedrijven. Om tegenwicht te bieden aan de macht van de lobbyisten van de financiële sector, heeft SP-Europarlementariër Dennis de Jong actief meegeholpen met de oprichting van Finance Watch. Deze NGO verifieert het materiaal van de bankenlobby op juistheid (fact-checking) en komt zonodig met tegenonderzoeken. Finance Watch is inmiddels ook door de Europese Commissie erkend als volwaardige speler en wordt steeds meer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de Europese instellingen. Voor Europarlementariërs is Finance Watch een belangrijke infomatiebron geworden.


Meer aandacht voor kredietunies en co÷peratieve banken

In het EU-pakket over nieuwe bankenregels, de zogenaamde CRD-IV voorstellen, is het voorstel van de SP overgenomen dat kredietunies en coöperatieve banken erkent en steunt.


De strijd tegen belastingontwijking

De organisatie van rijke landen, de OESO, komt met allerlei maatregelen tegen belastingontwijking. Op initiatief van SP-Europarlementariër Dennis de Jong is er een interparlementair netwerk opgezet dat de OESO gaat adviseren. De Jong is de belangrijkste vertegenwoordiger van het EP in dit netwerk.


Bonusverbod bij banken uitgebreid

De Tweede Kamer heeft twee voorstellen van de SP aangenomen die de regering oproepen zich in te zetten voor vergaande beperking van bonussen in de Europese Unie. De Kamer steunde plannen van SP-Kamerlid Arnold Merkies om te pleiten voor Europese afspraken om bonussen fors te beperken en zelfs te verbieden bij staatssteun.


Transparantie bij vertrouwelijke informatie

De Tweede Kamer heeft brede steun uitgesproken voor een voorstel van SP-Kamerlid Arnold Merkies om voortaan verslag te leggen van bijeenkomsten waarbij de Tweede Kamer vertrouwelijk wordt geïnformeerd. Dit maakt het achteraf mogelijk om te zien hoe de Tweede Kamer door de minister is geïnformeerd en hoe de Kamer daar mee om is gegaan.


Totaalverbod op bonussen bij gesteunde banken

Een verbod op bonussen bij banken die opnieuw door de staat moeten worden gesteund, moet niet alleen gelden voor bestuurders, maar ook voor andere bankiers. De Tweede Kamer steunde een voorstel van die strekking van SP-Kamerlid Ewout Irrgang. ‘Wanneer je met geld van de burgers een bank steunt, omdat de bank te belangrijk is om failliet te gaan, is dat geld niet bedoeld om de bank te laten doorgaan met het uitdelen van bonussen. Met dit voorstel kan dat nu worden afgedwongen als er nieuwe bankensteun noodzakelijk is.’


Betere bescherming tegen frauduleuze beleggingsfondsen

Op voorstel van SP en het CDA komt er uiterlijk 1 januari 2012 een betere bescherming tegen frauduleuze beleggingsfondsen zoals Easy Life en Palm Invest. Dat zegde minister De Jager van Financiën vandaag toe bij de behandeling van een wijziging van de Wet Financieel Toezicht.


Rijke families moeten voortaan ook erfbelasting betalen

De Tweede Kamer heeft een voorstel van SP en GroenLinks aangenomen waarbij veelgebruikte manieren om erfbelasting te ontwijken worden aangepakt. Via de zogenaamde 'Edelweissroute' worden bijvoorbeeld Zwitserse bankrekeningen en andere niet op naam gestelde bezittingen zoals aandelen, jachten en villa's uit het zicht van de Belastingdienst gehouden.


Stop op gesubsidieerd beleggen in schepen voor rijkelui

De Tweede Kamer heeft een voorstel van SP-Kamerlid Farshad Bashir aangenomen om het gesubsidieerd beleggen in nieuwe schepen voor mensen die meer dan 70.000 euro verdienen te stoppen. Bashir: 'Net zoals vorig jaar rond deze tijd werd de afgelopen maand op de radio en in de kranten veel reclame gemaakt voor het investeren in scheepvaartmaastchappen. Als je op deze manier belegt kun je in beginsel meer dan je eigen inleg terug krijgen van de belastingdienst. Volstrekt ongewenst dus.'


Kamer steunt Roemer bij verbod op speculatieve transacties

De Tweede Kamer heeft een motie van SP en PvdA aangenomen die het kabinet verzoekt om, net als in Duitsland, een verbod in te stellen tegen bepaalde speculatieve transacties. De motie is een initiatief van Emile Roemer die vandaag zijn eerste Kamerdebat had als de nieuwe fractievoorzitter van de SP.


Inperking invloed activistische aandeelhouders

Op voorstel van SP-Kamerlid Ewout Irrgang is de wettelijke registratietermijn voor aandeelhouders voor een aandeelhoudersvergadering verlengt van 21 naar 28 dagen. Als gevolg daarvan is het moeilijker geworden voor activistische aandeelhouders (hedge fondsen etc.) om aandeelhoudersvergaderingen te overvallen. Ook maakt deze wijziging het moeilijker om aandelen vlak voor de aandeelhoudersvergadering uit te lenen ('stemmen met geleende aandelen'). Ook dit is een praktijk die vaak door activistische aandeelhouders wordt gebruikt.


Grotere aansprakelijkheid bestuurders BV's

Op initiatief van SP-Kamerlid Ewout Irrgang is de wettelijke aansprakelijkheid van bestuurders in besloten vennootschappen (bv's) aangescherpt. Indien bestuurders akkoord gaan met dividend uitkeringen die leiden tot een faillissement en de bestuurder dit had voorzien of redelijkerwijs had kunnen voorzien dan is de bestuurders in de wet expliciet aansprakelijk gesteld.


Minder winst voor topmannen die eigen bedrijf verkopen

SP-Kamerlid Ewout Irrgang heeft samen met PvdA-Kamerlid Paul Tang een einde gemaakt aan de beloningen voor bestuursleden die hun eigen bedrijf in de verkoop zetten. Topmanagers hielden aan de verkoop van hun bedrijf de afgelopen jaren flinke bonussen over. Irrgang en Tang hebben een eind gemaakt aan deze perverse prikkel door een wetswijziging waarin de waarde van de aandelen van deze bestuurders wordt bevroren.


Maximum aan aantal bijbanen voor bestuurders

De Tweede Kamer heeft een voorstel tot wetswijziging van SP Tweede Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen waarin een maximum wordt er gesteld aan het aantal commissariaten bij grote bedrijven en stichtingen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de strijd tegen het ‘old boys network’ en in de richting van goed toezicht op het bestuur van grote bedrijven en semipublieke instellingen.


Investeren in clustermunitie verboden

Het wordt voor Nederlandse financiële instellingen verboden om te investeren in clustermunitie. De Tweede Kamer steunde een motie met die strekking van SP-Kamerlid Krista van Velzen.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top