www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


De grens bereikt

Pomphouders in de grensstreek beleven zware tijden. Door de recente verhogingen van de accijnzen en de btw hebben de Nederlandse pomphouders te maken met drastische omzetdalingen. Dit zal tragische gevolgen hebben voor zowel de ondernemers als hun personeel. Tijdens een bezoek van SP-leider Emile Roemer aan de grensstreek vertelden de pomphouders hun verhaal. Om een beter beeld te krijgen van de exacte gevolgen van de lastenverzwaring door het kabinet besloot de SP-Tweede Kamerfractie een steekproef te houden.

Emile Roemer - februari 2014.


Naar een meer rechtvaardige belastingheffing voor iedereen

SP-Tweede Kamerlid Arnold Merkies presenteerde acht voorstellen om de internationale belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Dat deed hij tijdens de eerste SP-Tax Free Tour

Arnold Merkies - mei 2013.


Andere begroting

Het kabinet grijpt de crisis aan om de publieke sector een kopje kleiner te maken. Maar deze crisis kwam niet door een te grote publieke sector maar door een te grote financiële sector. In de Andere Begroting van de SP gaat daarom de financiële sector een groot deel van de rekening betalen in plaats van de publieke sector. Ook stimuleren we de economie op een moment dat dit rechtse kabinet vastbesloten lijkt het economisch herstel in de knop te breken.

Tweede Kamerfractie SP, Ewout Irrgang, Ben van Gils - september 2011.


SP-tegenbegroting 2009

In de tegenbegroting van de SP ligt de nadruk op het bestrijden van de crisis en investeren in de publieke sector. Dat gebeurt vooral door een extra stimuleringspakket van 2 miljard euro in onder andere woningbouw en duurzame energie, die de economie een oppepper moet geven.

Agnes Kant en Ewout Irrgang - september 2009.


Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen

Volgens het kabinet zou iedereen in 2009 ongeveer 13 euro meer waterschapslasten gaan betalen, maar volgens SP-onderzoek is dit in sommige waterschappen het dubbele.

Paulus Jansen - december 2008.


De lessen uit de kredietcrisis

De SP is de eerste partij die naar aanleiding van de kredietcrisis met een breed plan komt om het financieel-economisch stelsel te hervormen. Kant en Irrgang doen 30 voorstellen om regels en toezicht fors aan te scherpen, de doorgeslagen aandeelhoudersmacht terug te draaien en de perverse bonussencultuur af te schaffen. Bovendien moet er een parlementaire enquête komen naar aanleiding van de kredietcrisis.

Agnes Kant en Ewout Irrgang - oktober 2008.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top