www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld

/geld :: Nieuws

Europese groeistrategie schaadt Nederlandse economie en samenleving

13-11-2013 Met haar vandaag gepresenteerde groeistrategie gaat de Europese Commissie verder met het afbreken van sociale rechten, de verzorgingsstaat en het schaden van de Europese economie. Een keuze voor investeren in de economie, werkgelegenheid en innovatie wordt niet gemaakt. Dat stelt SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het ergste van de crisis is niet voorbij zoals de Europese Commissie beweert. De werkloosheid is enorm, schulden en armoede bij huishoudens nemen toe en de middenstand krijgt klap na klap. Dat de rijkere lidstaten volgens de Commissie nu meer moeten doen om de binnenlandse vraag te stimuleren is terecht. Daarvoor moet je echter ook overheden meer ruimte geven om te investeren en af te zien van lastenverzwaringen. Dan herstel je het vertrouwen van consumenten en bedrijven. Deze boodschap is dan ook volstrekt ongeloofwaardig.’

> Lees verder…

De Jong: Nederlandse Europarlementariërs moeten hun boeken openen

23-10-2013 Vandaag werd in het Europees Parlement gestemd over de EU begroting voor 2014. Daarbij werd ook gestemd over het SP-voorstel om openheid over de uitgaven van Europarlementariërs te regelen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Dit was de laatste kans voor de verkiezingen voor Europarlementariërs om openheid te geven over de maandelijkse 4200 euro aan algemene onkostenvergoedingen die Europarlementariërs ontvangen. Het is diep triest dat de meeste Europarlementariërs inzage in hun bonnetjes blijven weigeren. Gelukkig groeit wel het aantal Europarlementariërs die een einde aan deze praktijk willen maken, maar het is niet uit te leggen aan de kiezer dat aan het eind van de rit Europarlementariërs in totaal zo´n €250.000 aan onkostenvergoedingen hebben ontvangen, waarvan niemand weet waar ze dit geld voor gebruikt hebben.’

> Lees verder…

Europees Parlement weigert vooralsnog verspilling aan te pakken

02-10-2013 Vandaag heeft de Begrotingscommissie van het Europees Parlement de voorstellen van de SP om verspilling tegen te gaan, verworpen. De Jong: 'Natuurlijk had ik niet verwacht dat al mijn voorstellen het zouden redden, het Europees Parlement staat niet bekend als erg kritisch over haar eigen uitgaven. Maar het blijft teleurstellend dat Europarlementariërs nog steeds niet bereid zijn om ook maar iets te doet aan de hoge onkostenvergoedingen, die men bovendien niet hoeft te verantwoorden. Om over het prestigeproject `Het huis van de Europese Geschiedenis `en het onnodige Europarlement-TV nog maar te zwijgen.'

> Lees verder…

Merkies: 'Nederland zakt verder weg door keuzes kabinet'

14-08-2013 'De kortzichtige bezuinigingspolitiek zorgt ervoor dat Nederland op bijna alle lijstjes inmiddels onderaan bungelt'. Dat stelt SP-Kamerlid Arnold Merkies in reactie op de laatste economische cijfers van het CBS en de nieuwe ramingen van het CPB. 'Als je om je heen kijkt zie je dat in de meeste landen de economie langzaam opkrabbelt. In Nederland zakken we echter steeds verder weg, als gevolg van steeds verder oplopende bezuinigingen en daardoor toenemende onzekerheid.'

> Lees verder…

ESM wordt plunderfonds Europees bankwezen

21-06-2013 De ministers van Financiën van de eurolanden hebben vannacht besloten dat het noodfonds ook direct banken mag steunen. Daarmee wordt het Europees noodfonds, waar Nederland 40 miljard aan bijdraagt, een plunderfonds voor het Europees bankwezen. Dat stelt SP-Kamerlid Arnold Merkies: 'Eerst moest de Nederlandse bevolking opdraaien voor de redding van Nederlandse banken en andere Europese lidstaten. Nu ook direct voor verliezen van banken in andere eurolanden. Dat is onacceptabel!'

> Lees verder…

Roemer: Rutte heeft CPB niet verslagen

13-06-2013 De donderdag door het CPB gepresenteerde cijfers over de economie zijn voor SP-leider Emile Roemer geen verrassing. ‘Vriend en vijand erkennen inmiddels dat dit kabinet de crisis verdiept. De negatieve spiraal van bezuinigen, economische krimp wordt door Rutte en Samsom versterkt in plaats van doorbroken. Ze zien zelf nog steeds niet dat hierdoor de economie én de overheidsfinanciën steeds verder verslechteren.’ Roemer wil de economische krimp omzetten in groei door de koopkracht te herstellen door lastenverlichting en door gericht te investeren in de economie. Ook stelt Roemer voor de kredietverlening voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) veilig te stellen door de oprichting van een Nationale Investeringsbank.

> Lees verder…

De Jong: Europees Parlement moet eigen uitgaven beter verantwoorden

17-04-2013 Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de verantwoording over de uitgaven van de Europese Unie, waaronder de uitgaven van het Europees Parlement zelf. SP-Europarlementariër Dennis de Jong noemt het uitblijven van verantwoording over alle uitgaven van het Europees Parlement 'onaanvaardbaar'. Vooral de uitgaven die Europarlementariërs zelf kunnen doen uit de zogenaamde algemene onkosten zijn de Europarlementariër een doorn in het oog. De Jong: 'Het is niet uit te leggen dat de Europese Unie iedereen strikte bezuinigingen oplegt maar dat Europarlementariërs zich verzetten tegen openheid over hun eigen uitgaven. Ik heb een voorstel gedaan om Europarlementariërs jaarlijks te laten controleren op hun uitgaven van de algemene onkosten. Dat dit voorstel door een kleine meerderheid is verworpen is buitengewoon teleurstellend.'

> Lees verder…

De Jong: Europese Bankenwetgeving gatenkaas

16-04-2013 Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de nieuwe regels voor banken, het zogenaamde CRD IV pakket. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 'Dit is gatenkaaswetgeving. Op sommige onderdelen, zoals de kapitaalbuffers die banken moeten aanhouden, zijn deze regels beter dan de huidige regels. Er zijn echter grote gaten: zo worden de liquiditeitseisen pas stapsgewijs vastgesteld vanaf 2015 en de leverage ratio die bepaalt hoeveel een bank mag uitlenen ten opzichte van het beschikbare kapitaal, pas in 2018.'

> Lees verder…

Cypriotisch nee betekent dikke onvoldoende voor Dijsselbloem

20-03-2013 Het verwerpen door het Cypriotische Parlement van de voorstellen van de Eurogroep toont aan wat een enorme chaos de eurogroep met haar besluit van afgelopen vrijdag heeft veroorzaakt. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 'Dijsselbloem heeft op verschillende punten gefaald. Ten eerste had hij een regeling moeten voorstellen die de Cypriotische spaarders met een bedrag tot honderdduizend euro buiten schot liet. In dit soort kwesties moet gelden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Kleine spaarders moeten gerust worden gesteld, er mag geen twijfel ontstaan over de regel dat als banken in de problemen komen je een bedrag tot €100.000 altijd terugkrijgt. Dit leidt tot grote instabiliteit in de eurozone met in het ergste geval zelfs een bankrun in Zuid-Europese lidstaten. Ook heeft Dijsselbloem zich verkeken op de mogelijkheid om deze maatregelen door het Cypriotische Parlement heen te drukken. Het is volkomen begrijpelijk en zeer terecht dat gewone mensen op Cyprus deze omgekeerde bankroof niet pikken.'

> Lees verder…

Joris Luyendijk: 'De bankensector is als het katholicisme maar dan zonder hel'

08-03-2013 De financiële wereld veroorzaakt problemen, en het volk mag de mensen kiezen die die problemen gaan oplossen. Zo verhoudt zich de macht van de financiële sector tot de democratie. Veel mensen die in de fout zijn gegaan, zeggen dat ze het deden omdat het kon. De financiële sector moet weer dienstbaar worden aan de reële economie. Aldus Joris Luyendijk, journalist te Londen.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top