www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld

/geld :: Nieuws

Merkies: ‘Enorme schuldenberg burgers verdient prioriteit kabinet’

23-04-2014 Niet alleen de overheidsschuld, maar juist de toenemende schulden van burgers moeten worden aangepakt. Dat zegt SP-Kamerlid Arnold Merkies woensdag in het debat met de regering over de plannen die het kabinet naar Brussel opstuurt. ‘Een steeds groter deel van de bevolking moet zich in de schulden steken om rond te komen. Dat is mede het gevolg van de enorme bezuinigingen die het kabinet doorvoert. Vaste lasten, bijvoorbeeld de huur, worden door het kabinet steeds hoger. Mensen die al moeite hebben om rond te komen, krijgen daardoor steeds vaker te maken met betalingsachterstanden. Daar zou het kabinet zou zich eerst om moeten bekommeren.’

> Lees verder…

Pomphouders in actie

Draai accijnsverhogingen nu terug om nog meer leed te voorkomen

17-04-2014 SP-Kamerlid Arnold Merkies wil dat het kabinet zo snel mogelijk de accijnsverhogingen terugdraait om meer leed onder pomphouders in de grensstreek te voorkomen. Uit onderzoek van diverse belangenorganisaties, waaronder Bovag, en een eigen steekproef van de SP, blijkt dat de omzet van de pomphouders in de grensstreek sinds de accijnsverhoging van 1 januari 2014 flink is gedaald.

> Lees verder…

Hogere inkomens profiteren van uitruilen principes

01-04-2014 SP-leider Emile Roemer vindt het goed dat de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel is: ‘Een mensenrechten-schendende maatregel is nu van de baan, en dat is goed nieuws.’ Verder noemt Roemer de deal tussen PvdA en VVD over strafbaarstelling van illegaliteit ‘onsmakelijk’ omdat als onderdeel van de afspraak hogere inkomens een extra belastingvoordeel krijgen. ‘Hogere inkomens profiteren van het nieuwe uitruilen van principes door PvdA en VVD. Zij krijgen een belastingvoordeel, de lage inkomens straks de rekening. Dat nadat eind vorig jaar de allerhoogste inkomens ook al een belastingvoordeel kregen van een half miljard,’ aldus Roemer.

> Lees verder…

Elzinga: Pakken we belastingontwijking aan?

21-01-2014 Vijf jaar nadat de SP het initiatief nam voor een symposium in de Eerste Kamer over internationale tax justice, debatteert de Senaat dinsdag met staatssecretaris Weekers over het beleid van de Nederlandse regering.

> Lees verder…

Europese groeistrategie schaadt Nederlandse economie en samenleving

13-11-2013 Met haar vandaag gepresenteerde groeistrategie gaat de Europese Commissie verder met het afbreken van sociale rechten, de verzorgingsstaat en het schaden van de Europese economie. Een keuze voor investeren in de economie, werkgelegenheid en innovatie wordt niet gemaakt. Dat stelt SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het ergste van de crisis is niet voorbij zoals de Europese Commissie beweert. De werkloosheid is enorm, schulden en armoede bij huishoudens nemen toe en de middenstand krijgt klap na klap. Dat de rijkere lidstaten volgens de Commissie nu meer moeten doen om de binnenlandse vraag te stimuleren is terecht. Daarvoor moet je echter ook overheden meer ruimte geven om te investeren en af te zien van lastenverzwaringen. Dan herstel je het vertrouwen van consumenten en bedrijven. Deze boodschap is dan ook volstrekt ongeloofwaardig.’

> Lees verder…

Bashir: 'Kabinet goochelt met belastinggeld'

28-10-2013 Volgens SP-Kamerlid Farshad Bashir staat het Belastingplan voor 2014 vol gegoochel om de begroting op orde te krijgen. Hij verwijst naar de miljarden die het kabinet ingeboekt heeft met het naar voren halen van belastinginkomsten. 'Het kabinet wil dat mensen hun gespaarde ontslagvergoeding volgend jaar opnemen en gokt er op dat ondernemers meer dividend aan zichzelf gaan uitbetalen. Niemand weet of en hoeveel mensen dat ook zullen gaan doen, maar het kabinet heeft wel alvast 2,3 miljard euro extra belastinginkomsten ingeboekt. Het betere goochelwerk, noem ik dat.'

> Lees verder…

Merkies: meer doen voor compensatie woekerpolissen

11-09-2013 SP-Kamerlid Arnold Merkies roept de regering op zich actiever te bemoeien met de woekerpolisaffaire. Volgens Merkies is deze nog lang niet over: ‘Van heel veel polissen is nog niet bekend hoe groot de schade is. Ook is slechts één op de drie bezitters van een woekerpolis benaderd om deze te wijzigen. Daarbij zijn de compensatieregelingen veel te mager, ze compenseren nog geen tiende van de geleden schade.’

> Lees verder…

Bashir: '200 miljoen euro weggegooid voor vereenvoudiging die er niet kwam'

04-09-2013 De Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) heeft 200 miljoen euro gekost en niks opgeleverd. Dat stelt SP-Kamerlid Farshad Bashir woensdag. De WUL werd in het leven geroepen om het ondernemers makkelijker te maken, maar daar is niets van terechtgekomen. 'Grote groepen mensen zijn er, sinds de invoering van de WUL, op achteruitgegaan.'

> Lees verder…

Eindelijk onderzoek naar omvang belastingontwijking

02-07-2013 Het voorstel van Jasper van Dijk en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik om onderzoek te doen naar de omvang van belastingontwijking in Nederland kreeg dinsdag steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Van Dijk: ‘Goed dat de Rekenkamer dit gaat onderzoeken. Er wordt met allerlei bedragen geschermd, maar nu wordt eindelijk onafhankelijk onderzoek gedaan naar Nederland Belastingparadijs.’

> Lees verder…

Merkies: nieuw belastingverdrag benadeelt Ethiopië

20-06-2013 SP-Kamerlid Arnold Merkies heeft grote bezwaren tegen het onlangs met Ethiopië afgesloten belastingverdrag, dat vooral de belangen van multinationals lijkt te behartigen. Merkies wil dit verdrag ter goedkeuring aan de Tweede Kamer laten voorleggen, zodat meer recht kan worden gedaan aan de positie van Ethiopië als ontwikkelingsland. Merkies: ‘De regering heeft beloofd ontwikkelingslanden meer ruimte te geven om broodnodige belastinginkomsten te kunnen innen maar dat blijkt niet uit dit verdrag. Als dit verdrag model staat voor belastingverdragen met andere ontwikkelingslanden, dan zijn de beloftes weinig waard gebleken.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top