www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Jan de Wit, voorzitter van de Commissie Onderzoek Financieel Stelsel
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamerbrede steun voor alle aanbevelingen De Wit; bonusregels aangescherpt

16-09-2010 • De Tweede Kamer heeft vanmiddag unaniem de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit overgenomen. 'Een mooi moment voor de Tweede Kamer en de SP in het bijzonder', aldus financieel woordvoerder Ewout Irrgang: 'Dit biedt een goede basis om de financiële sector te hervormen en de kans op een volgende financiële crisis zoveel mogelijk te beperken.'

Tijdens het debat werd al duidelijk dat er onder de verschillende fracties grote waardering was voor het werk van de Commissie. Later werd die waardering nog eens bevestigd met een Kamerbrede motie waarbij de Tweede Kamer alle 27 aanbevelingen van de Commissie De Wit overneemt. Daarmee bestaat er brede steun voor de uitbreiding van het toezicht naar delen van de financiële sector die daar nu nog buiten vallen. Ook worden de mogelijkheden voor banken om te gokken met spaargeld ingeperkt en krijgt de overheid betere mogelijkheden om in te grijpen bij financiële instellingen die in de problemen zitten.

Ewout debat De Wit
Ewout Irrgang in het debat over het onderzoek van de Commissie de Wit, afgelopen dinsdag

Uniek is verder dat de Kamer de banken zelf heeft opgeroepen om voor het einde van het jaar hun Code Banken uit te breiden en aan te passen in lijn met de aanbevelingen van Commissie De Wit. De Code Banken beperkt de beloningen van bestuurders al enigszins, maar De Wit eist dat deze eisen worden aangescherpt. 'Niet alleen de bonussen van bankbestuurders moeten aan een maximum worden gebonden, maar van alle bankiers, ook de handelaren die grote risico’s nemen', aldus Irrgang. 'De Kamer laat hier mee zien genoeg te hebben van de vrijblijvendheid. De banken moeten nu echt laten zien dat ze kunnen veranderen.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top