www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Doorberekening CPB: SP koopkrachtkampioen

20-05-2010 • De doorrekening van het Centraal Plan Bureau van het verkiezingsprogramma van de SP laat zien dat het verkiezingsprogramma van de SP behalve sociaal en groen, ook haalbaar en betaalbaar is. De SP bewijst hiermee dat er ook een sociale uitweg uit de crisis is. Met de SP-voorstellen daalt de werkloosheid en als geen andere partij versterkt de partij de koopkracht van gewone mensen.

Ewout IrrgangBij ongewijzigd beleid loopt het begrotingstekort volgens het CPB al terug van ruim 6% BBP in 2010 tot 2,9 % BBP in 2015. Volgens het CPB bezuinigt de SP per saldo 10 miljard euro in 2015, waardoor het tekort met nog eens 1,6% BBP verkleind wordt. De plannen van de SP leiden na 2015 tot nog eens ruim 6 miljard aan extra besparingen. De totale beperking van het tekort op de langere termijn komt daarmee op 2,6% BBP. Daarmee lost de SP in de komende vijf jaar meer dan de helft van alle begrotingsproblemen in de komende vijftig jaar op.

Nog meer bezuinigen zorgt er voor dat burgers te maken krijgen met enorme lastenverhogingen. Ewout Irrgang: “Die bezuinigingen komen terecht bij de groep die dit het minst kunnen dragen, terwijl die vaak toch al getroffen zijn door de crisis. De SP wil juist in crisistijd zorgen voor zekerheid.”

Die zekerheid brengt de SP in de sociale zekerheid en in de zorg. Als enige partij schaft de SP het eigen risico volledig af. De zorg wordt solidair georganiseerd met een inkomensafhankelijke verzekeringspremie. De kosten voor zorg worden niet langer neergelegd bij de zieken en ouderen, maar solidair betaald door de hele bevolking.

Met de SP-plannen worden de inkomensverschillen in Nederland verkleind. De SP verbetert als enige partij de sociale zekerheid. Inkomens boven de Balkenende-norm betalen vanaf 150.000 euro het toptarief van 65%, dat levert 400 miljoen euro op. Tegelijk verlaagt de SP de lasten voor mensen met lagere inkomens.

De SP is van alle partijen kampioen koopkracht. De door de SP gewenste bankenheffing moet 1 miljard euro per jaar gaan opleveren. Een noodzakelijke maatregel om ook de veroorzakers van de huidige crisis te laten bijdragen aan het herstel van de overheidsfinanciën. Ook de bekende ‘sprinkhaankapitalisten,’ speculanten die gezonde bedrijven in de schulden steken om er zelf beter van te worden, pakt de SP aan. De inperking van de renteaftrek levert 1,6 miljard euro op.

Het MKB is bij de SP goed af. Kleine ondernemers kunnen bij de SP rekenen op een lastenverlichting van 2,8 miljard door een lagere winstbelasting en een aantrekkelijke fiscale behandeling van investeringen.

De SP wil de huizenmarkt aanpakken door de hypotheekrenteaftrek te garanderen tot 350.000 euro. Daarnaast kiest de SP ervoor om de overdrachtsbelasting op termijn te halveren.

Het ministerie van defensie levert in bij de voorstellen van de SP. Het leger wordt beperkter ingezet bij internationale missies en wordt sterker gericht op lucht en maritiem optreden. De SP zet geen rem op missies, maar past de ambities aan, passend bij de grootte van het land.

De werkloosheid daalt als gevolg van de SP-plannen. Dit jaar is samen met het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) ook een uitgebreide doorrekening gedaan van de effecten op het milieu. Daaruit blijkt dat het verkiezingsprogramma van de SP goed tot zeer goed is voor het milieu.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top