www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Begrotingsprobleem veel minder acuut dan kabinet suggereerde’

16-03-2010 • De nieuwste voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) maken duidelijk dat de begrotingsituatie veel minder acuut is dan eerder door het kabinet werd gesuggereerd. Wel dreigen volgens Irrgang op de veel langere termijn de kosten van de vergrijzing te stijgen waardoor beperking van het begrotingstekort nodig blijft.

Ewout IrrgangHet CPB voorspelt dat bij ongewijzigd beleid het bestaande begrotingstekort terugloopt van een kleine 35 miljard euro dit jaar tot zo’n 18 miljard euro in 2015. Dat is 2,9% van het bruto binnenlands product (BBP), net iets onder het Europese maximum van 3%. Volgens het CPB dreigen in de komende decennia echter nieuwe tekorten als gevolg van onder meer hogere kosten van de vergrijzing. Irrgang: “Als je deze kosten allemaal meeneemt dan kom je volgens het CPB uit op 29 miljard euro. Maar die kosten dreigen pas op de veel langere termijn, na de komende kabinetsperiode. De begrotingsituatie is veel minder slecht dan het kabinet eerder nog suggereerde.”

Volgens Irrgang zal in de komende kabinetsperiode desondanks begonnen moet worden aan het beperken van het resterende tekort van een kleine 3% BBP en de dreigende nieuwe tekorten op de veel langere termijn.

Het SP-Kamerlid ergert zich aan het feit dat het CPB in haar berekeningen voor ‘ongewijzigd’ beleid rekent met een eigen risico dat oploopt van 165 euro nu tot 775 euro in 2015. Irrgang: “Zo’n draconische verhoging van het eigen risico is een politiek besluit om de solidariteit tussen ziek en gezond uit te hollen. Dat is geen ongewijzigd beleid. Bij ongewijzigd beleid worden deze kosten in de premie voor de zorgverzekering doorberekend waardoor gezond mensen solidair zijn met zieke mensen. Het CPB doet aan politiek door dit soort veronderstellingen in haar berekeningen mee te nemen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top