www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Geen belasting over erfenis onder 60.000 euro'

11-10-2009 • SP-Kamerlid Farshad Bashir wil dat mensen die een erfenis van minder dan 60.000 euro krijgen, hierover geen belasting hoeven te betalen. Hij stelt dit maandag voor in een debat met staats-secretaris De Jager over de nieuwe successiewet. Bashir: “Het kabinet wil dat mensen minder belasting gaan betalen over erfenissen. De plannen van De Jager zijn echter vooral voordelig voor mensen die hele grote erfenissen krijgen, terwijl er voor gewone mensen met een kleine erfenis vrijwel niets verandert.”

Farshad BashirIn het voorstel van de SP betalen kinderen en kleinkinderen pas successierechten als ze meer erven dan 60.000 euro, terwijl het kabinet dit al wil doen vanaf 19.000 euro. Volgens Bashir worden de lasten in zijn voorstel eerlijker verdeeld. “In het kabinetsvoorstel gaan vooral de rijkeren erop vooruit. In een economische tijd waar de klappen toch al worden opgevangen door mensen met de kleinste portemonnee is het onverantwoord om met maatregelen te komen die het verschil tussen arm en rijk nog verder vergroten.”

Verder wil Bashir dat er bij het betalen van belasting over erfenissen niet alleen gekeken wordt naar de hoogte van erfenis, maar ook naar het vermogen van degene die de erfenis krijgt. “Als iemand met weinig vermogen en een miljonair dezelfde erfenis krijgen, betalen ze allebei evenveel belasting. Ik wil dat het kabinet onderzoekt of dit rechtvaardiger kan worden.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top