www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Crisisdemo
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Solidariteit: Juist ook in crisistijd!

13-03-2009 • Rond het middaguur lieten vrijdag bijna tweeduizend leden van de FNV-bonden zich horen in Den Haag, ze moedigden het kabinet aan om sneller werk te maken van de crisisaanpak. De vakbeweging wil dat het kabinet luistert naar werkend Nederland om de juiste maatregelen te nemen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De SP steunde uiteraard de actievoerders die zich hadden verzameld voor het gebouw van de Tweede Kamer.


Bekijk een slideshow van de demonstratie. Klik op de vier pijltjes rechtsonder voor volledig scherm

De FNV-bonden kwamen naar Den Haag onder de noemer: maak van vrijdag de dertiende een geluksdag voor werkend Nederland. Tientallen bussen brachten uit heel het land mensen naar het Binnenhof. Een bont gezelschap van havenwerkers, schoonmakers, postbodes, metaalbewerkers, verpleegkundigen en marechaussees luisterde naar toespraken van vakbondsleiders.

Er werden maatregelen geëist die ervoor zorgen dat mensen aan het werk blijven, zoals werktijdverkorting en zo nodig deeltijd-WW, scholing, stage- en leerplekken voor jongeren. Maar ook koopkrachtbehoud voor werkenden en gepensioneerden en versterking van de positie van flexwerkers. Kortom: investeren in mensen en niet het land kapotbezuinigen.

Net als de SP stellen de vakbonden dat het kabinet allerlei verslechteringen overweegt om de recessie te bestrijden. Daarom wilde men vandaag duidelijk maken dat maatregelen als verhoging van de AOW-leeftijd, korten op de WW, en korten op de pensioenuitkering onaanvaardbaar is.

Tweede Kamerleden van de SP staken de actievoerders een hart onder de riem. Ook Agnes Kant was aanwezig om solidariteit te betuigen. "Deze crisis is veroorzaakt door een overleefd systeem, foute politiek en graaiers aan de top. Maar de regering wil de rekening laten betalen door werkend en gepensioneerd Nederland. Het zijn schijnoplossingen van 'rechts' die ons land asocialer maken, en de schuldigen van de crisis ontzien. Laat nu maar eens de rijken betalen voor de crisis!"

"De SP wil investeringen doen waar dat nodig en mogelijk is. Daarmee doen we nuttig werk, en kunnen mensen hun baan behouden. We willen bezuinigen op subsidies voor de rijken. Ontslagen kunnen voorkomen worden door de regeling voor werktijdverkorting te verruimen. Het is tijd voor een nieuwe koers voor Nederland. Samen in de strijd voor solidariteit!"

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top