www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Voorkom pensioenroof door rigide regels Donner

05-03-2009 • Minister Donner moet met een ander voorstel komen voor de pensioenfondsen. Dat bepleitte SP-fractieleider Agnes Kant donderdagavond in het debat met de minister van Sociale Zaken. “Er moet een minder rigide plan komen dan het plan dat nu op tafel ligt. Geef pensioenfondsen de ruimte en tijd om te herstellen, zodat de pensioengerechtigden niet de rekening betalen voor deze crisis.”

Agnes KantDonderdag debatteerde de Kamer over de verlenging van de herstelperiode voor pensioenfondsen van 3 naar 5 jaar. Het kabinet moet volgens de SP niet vooraf eisen dat de pensioenen worden bevroren of zelfs verlaagd als het economisch herstel tegen zit.

Kant vindt de aanpak van Donner op delen niet realistisch. “Uitgangspunt moet niet de huidige marktrente zijn, zoals Donner stelt, maar de gemiddelde rente van 5 jaar. De rente is immers door de recessie erg laag. Dat blijft niet 30 jaar zo, dus waarom de pensioenfondsen op basis daarvan het mes op de keel zetten?”

Kant: “Wij accepteren niet dat ouderen de prijs betalen voor de crisis. Zij hebben er immers part nog deel aan gehad. De ouderen zullen minder van het herstel profiteren, en hebben meestal niet de mogelijkheid hun inkomen aan te vullen.”

Zie ook de reportage van het NOS-journaal over het debat:


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top