www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Tegenbegroting 2009: SP kiest voor meer koopkracht

17-09-2008 • In de nieuwe tegenbegroting van de SP ligt de nadruk op meer koopkracht voor mensen met een lager inkomen of middeninkomen. Dat gebeurt vooral door een verlaging van de nominale zorgverzekeringspremie van 1100 naar 400 euro in combinatie met de invoering van een inkomensafhankelijke premie en afschaffing van de zorgtoeslag. Naast verbetering van de koopkracht voor de groepen die dat nodig hebben, investeert de SP ook fors in de publieke sector.

De SP wil volgend jaar 6 miljard extra uitgeven in de publieke sector en financiert dat met ruim 5 miljard aan besparingen en bijna 1 miljard aan extra inkomsten. De SP bezuinigt niet op de aftrek voor de ziektekosten en de AWBZ, en ook op de bijstand voor mensen tot 27 jaar. Er wordt in de plaats daarvan geïnvesteerd in meer handen aan het bed. Ook wordt er 600 miljoen geïnvesteerd in de bestrijding het lerarentekort en verbetering van de werkdruk van leraren. De SP trekt 400 miljoen euro uit voor een beter en goedkoper openbaar vervoer. Ook gaat het sociaal minimum omhoog, verdwijnt het eigen risico en komt er betaald ouderschapsverlof.

De SP betaalt haar voorstellen onder meer door de massale inhuur van externe deskundigen door de overheid aan banden te leggen. Daarnaast moet het ambitieniveau van Defensie omlaag. Maar de SP wil haar plannen vooral bekostigen door de lasten eerlijker te verdelen. Daarom worden onder meer de werknemers- en werkgeverspremie voor de WW niet verlaagd maar in de plaats daarvan de arbeidskorting fors verhoogd , wordt de winstbelasting voor bedrijven verhoogd naar het oude niveau van 29,6 procent en krijgen oliebedrijven een extra heffing op het winnen van olie en gas. Door de verlaging van de nominale premie in de zorg en de invoering van de inkomensafhankelijke premie wordt de bureaucratie van 5 miljoen zorgtoeslagen overbodig en kan eveneens flink worden bespaard.

Financieel woordvoerder Ewout Irrgang: “In tegenstelling tot het kabinet pakken wij de laagste inkomens niet opnieuw. Wij delen wel eerlijk en doen dat zonder het begrotingsoverschot te laten teruglopen.”

De tegenbegroting van de SP is doorgerekend door het Centraal Planbureau.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top