www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Senaatsfractie SP tegen belastingplannen Balkenende IV

19-12-2007 • Op haar laatste vergaderdag van 2007 keurde de Eerste Kamer de belastingplannen van de regering goed. De SP stemde tegen: "Teveel verkeerde keuzes en te weinig belastingheffing naar draagkracht," aldus financieel woordvoerder Geert Reuten.

Geert Reuten De SP-senator rekende de Eerste Kamer en de regering voor hoe zeer de belastingplannen voor 2008 botsen met het idee dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Hij hekelde het uitblijven van maatregelen om de topinkomens aan te pakken. De regering trok onder druk van het CDA in de Tweede Kamer haar aanvankelijke voorstellen op dit punt in en denkt nu na over alternatieven. Die liggen er echter nog steeds niet en het is de vraag of ze er wel komen. Reuten stelde vast dat regering en coalitiepartijen wel spreken over topinkomens maar weigeren aan te geven waarover ze het hebben: "Hebben we het over de een procent rijksten, de vijf procent rijksten, de tien procent rijksten, hebben we het over iedereen die meer verdient dan minister-president Balkenende? Als u niet weet wat topinkomens zijn, hoe kunt u ze dan aanpakken?"

De SP-senator werd van verschillende kanten geprezen voor het feit dat hij in de schriftelijke voorbereiding een aantal onthullende cijfers van het ministerie van financiën had weten los te krijgen. Zo erkent het ministerie van minister Bos en staatssecretaris De Jager dat de hypotheekrenteaftrek vooral toevalt aan de mensen met de hoogste inkomens. Ook is duidelijk hoe zeer woningbezitters boven huurders bevoordeeld worden. Reuten constateerde verder op basis van ministeriële gegevens dat de belastingen in Nederland steeds minder progressief worden en steeds meer vlak. Dat wil zeggen dat minimaal, modaal en maximaal gaandeweg steeds meer hetzelfde percentage aan belasting betalen.

De Eerste Kamer steunde, met de stemmen van SP, VVD en Partij voor de Dieren tegen, de belastingplannen van minister Bos en staatssecretaris De Jager maar eist wel een meer flexibele houding van de regering bij haar voornemen om vennootschapsbelasting bij woningcorporaties te heffen. Senator Reuten, een van de ondertekenaars van de kamerbreed aanvaarde motie op dit punt, vroeg zich af hoe deze regering met christen- en sociaal-democraten ertoe komt om corporaties, die voortkomen uit sociaal-democratische en christelijke initiatieven in het verleden, nu te gaan behandelen als gewone bedrijven. "De corporaties moeten volgens de wet handelen in het belang van de volkshuisvesting. Door ze als gewone bedrijven te gaan behandelen zullen ze steeds minder betaalbare huurwoningen gaan bouwen. Dat is dus heel slecht voor de huurders."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top