www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bescherming van particuliere beleggers moet beter

11-10-2007 • Dankzij een nieuwe Europese richtlijn, de zogenaamde Mifid, komen er naast de beurs die we nu hebben verschillende nieuwe mogelijkheden om aandelen, opties en obligaties te verhandelen. Maar de transparantieregel, die zegt dat prijzen zowel voor- als na de handel moeten worden gepubliceerd, geldt alleen voor aandelen. De SP wil dat dit ook gaat gelden voor opties en obligaties.

De markt voor financiële instrumenten als aandelen en opties is steeds ingewikkelder geworden. Tweede Kamerlid Ewout Irrgang: “Voor de consument is er soms geen touw meer aan vast te knopen. Er zijn zoveel verschillende soorten producten bijgekomen dat zelfs de professionals door de bomen het bos niet meer zien. De problemen op de kredietmarkt tonen dat nu weer aan.”

Transparantieregels, die de mogelijkheden en risico’s duidelijk moeten maken, gelden nu alleen voor aandelen. Maar dus niet voor andere complexe financiële instrumenten, waar dat juist het meest nodig is. Daarom heeft Irrgang een amendement ingediend om dezelfde regels te laten gelden voor opties en obligaties. “Als we wachten tot het in Europa wordt geregeld, zoals minister Bos wil, dan vrees ik dat de consument tot Sint Juttemis moet wachten op betere bescherming,” aldus Irrgang.

Dankzij een overmatig geloof van de politiek in zelfregulering is nog steeds gebrek aan toezicht op de financiële markt. Sommige marktpartijen spelen daar handig op in. Op televisie zie je regelmatig reclamespotjes met een minimale inleg van 50.000 Euro. Wat veel mensen niet weten is dat die grens heel bewust gekozen is, omdat er boven die grens geen toezicht is. Irrgang: “Met de grootschalige zwendel van Golden Sun Resorts en Royal Dubai Investments hebben we gezien waar dat toe kan leiden. De fondsen waren ineens met de noorderzon verdwenen en de mensen konden fluiten naar hun geld. Daarom wil ik ook dat de grens waarboven er geen sprake meer is van toezicht door de AFM wordt verhoogd."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top