www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Velzen bepleit ethische code voor investeringen pensioenfondsen

18-03-2007 • Pensioensfondsen moeten snel hun investeringen terugtrekken uit bedrijven die zich bezighouden met kinderarbeid en landmijnproductie. Vervolgens moet er een ethische code komen om dergelijke beleggingen in de toekomst te voorkomen. Dit bepleit SP-Kamerlid Krista van Velzen in reactie op onthullingen van tv-programma Zembla, waaruit blijkt dat grote pensioenfondsen vrijwel alleen kijken naar rendement en ethische overwegingen achterwege laten.

Zembla maakt vanavond duidelijk dat pensioenfondsen de honderden miljarden waarover zij beschikken deels investeren in bedrijven die zich bezig houden met kinderarbeid, landmijnproductie en grootschalige ontbossing. Van Velzen: “Om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen is geen kinderarbeid nodig. Als de fondsen deze investeringen niet intrekken, zal de SP de minister van Sociale Zaken voorstellen om in de Pensioenwet op te nemen dat pensioengelden sociaal en duurzaam geïnvesteerd moeten worden.”

Van Velzen wil dat de overheid pensioenfondsen dwingt hun investeringen openbaar te maken. “Dat geeft de werknemers via hun bonden de kans werkgevers onder druk te zetten pensioensgelden beter te beleggen. ”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top