www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Merkies: ‘Kunduzakkoord in positieve zin aangepast’

01-10-2012 • De SP is blij dat VVD en PvdA de begroting voor 2013 op belangrijke onderdelen hebben gewijzigd. Het Kunduzakkoord is ‘in positieve zin aangepast’, aldus SP-Kamerlid Arnold Merkies. De afschaffing van de forensentaks en de langstudeerboete zijn verstandige maatregelen, net als het schrappen van het liggeld in ziekenhuizen en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. ‘Goede besluiten’, aldus Merkies, ’maar het is jammer dat de dekking voor de voorstellen bij de oudere werknemers wordt gehaald'.

Arnold MerkiesMerkies doelt op het nog sneller verhogen van de AOW-leeftijd en het fors beperken van het budget om oudere werknemers aan het werk te helpen. Merkies: ‘Zeker in crisistijd is het nog sneller verhogen van de AOW-leeftijd onverstandig en onzinnig, het is nu al voor veel mensen moeilijk om boven hun zestigste aan het werk te blijven. Oudere werknemers worden aan de ene kant wel verplicht langer door te werken, maar het geld dat oorspronkelijk bestemd om hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, wordt nu aan andere dingen besteed. Dat is niet uit te leggen.’

Volgens Merkies is het van groot belang dat het niet bij de vandaag voorgestelde aanpassingen blijft. Merkies: ‘PvdA en VVD hebben van de Kunduzcoalitie ook nog een forse verhoging van het eigen risico en een btw-verhoging geërfd. Ik mag aannemen dat de discussie over die onderwerpen nog niet gesloten is. De verhoging van het eigen risico naar 350 euro is voor veel mensen een enorme aanslag op de portemonnee, zeker van de PvdA verwacht ik dat ze daar niet mee akkoord gaan.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top