www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP opnieuw koopkrachtkampioen

27-08-2012 • ‘Mensen kunnen weer wat meer lachen bij hun loonstrookje.’ Dat zei SP-Kamerlid Ewout Irrgang naar aanleiding van de doorrekening van het SP-verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB). Daaruit blijkt dat de SP voor de komende kabinetsperiode koopkracht kampioen is en bijzonder goed voor de werkgelegenheid. Ook brengt de partij de overheidsfinanciën op orde. De inkomens worden eerlijker verdeeld en de marktwerking in de zorg wordt stopgezet. SP-leider Roemer: ‘Ik ben heel trots dat bewezen is dat we én de overheidsfinanciën op orde brengen en tegelijk wel degelijk op een sociale en eerlijke manier uit de crisis kunnen komen. ’

Koopkracht kampioen

Roemer: ‘In 2013 heeft de SP een tekort van 3,1 procent, als je de gunstige raming van afgelopen week meeneemt, komt de SP uit op 2,9 procent. Daarmee voldoet de SP aan de afspraken die hierover in Europa zijn gemaakt, ook al was dat voor ons totaal geen halszaak, zoals u weet. Blij ben ik ook dat bewezen is dat de SP de houdbaarheid van de financiën op orde heeft. Volgens het CPB is de SP met haar programma voorbereid op de vergrijzing en op de toekomst.’

‘De SP is wederom koopkrachtkampioen, voor de lagere inkomens, maar ook voor de middeninkomens. En ik ben trots dat we nu zoveel mensen aan een baan kunnen helpen. En de economie aan de praat krijgen. Voor volgend jaar investeren we 3 miljard euro in de economie, in de bouw en in het midden- en kleinbedrijf. Je ziet direct wat voor positieve effecten dat heeft: in 2013 verdienen we 60 procent van die investering direct weer terug door extra belastinginkomsten.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top