www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Tweede Kamer spreekt dank en waardering uit voor Commissie De Wit

03-07-2012 • Vandaag heeft de Tweede Kamer haar dank en waardering uitgesproken voor de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel. Deze commissie, die werd voorgezeten door SP-Kamerlid Jan de Wit, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de maatregelen die in 2008 en 2009 werden genomen door de overheid om de financiële crisis te bestrijden.


Vanaf eind 2010 tot begin dit jaar heeft de Commissie de Wit uitvoerig onderzoek gedaan naar de nationalisatie van ABN AMRO, de overheidssteun aan ING en het opereren van de toenmalige regering en Tweede Kamer. Voor de commissie verschenen onder andere Jan-Peter Balkenende, Wouter Bos en toenmalig president van de Nederlandsche Bank Nout Wellink. Ook de financieel specialisten van verschillende politieke partijen werden gehoord. Naar aanleiding van deze verhoren onder ede kwam de commissie in april van dit jaar met haar conclusies en een twintigtal aanbevelingen.

De commissie heeft begrip getoond voor de bijzondere situatie waarin de regering zich bevond, maar constateerde tegelijkertijd dat er grote fouten zijn gemaakt door de betrokkenen. Zo is er te veel geld betaald voor de redding van ABN AMRO en werd de Tweede Kamer vaak te laat en onvolledig geïnformeerd door de toenmalige minister van Financiën.

Door VVD’er Mark Harbers werd een motie ingediend waarin stond opgenomen dat de Tweede Kamer dank en waardering uitspreekt voor het werk dat de commissie heeft verricht. Verder stelde de motie dat het werk van de commissie alle benodigde informatie heeft opgeleverd voor een zinvol debat met de regering.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top