www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europarlement wil actie tegen ontduiking en ontwijking van belasting

19-04-2012 • Het Europees parlement wil actie tegen belastingontduiking en -ontwijking, waarmee naar schatting 1000 miljard euro per jaar aan belastingopbrengsten verloren gaat. SP-Europarlementariër Dennis de Jong noemt de aanpak van belastingontduiking en -ontwijking een cruciaal onderdeel om de crisis aan te pakken. De Jong: 'Het is stuitend te zien dat multinationals als IKEA, het van huis uit Italiaans oliebedrijf ENI, Coca-Cola HBC, de zogenaamd Griekse frisdrankenbottelaar en de grootste Portugese supermarkt Jerónimo Martins belasting ontwijken via een Nederlandse brievenbusconstructie. Dat terwijl overal in Europa gewone mensen de broekriem moeten aanhalen als gevolg van de bezuinigingswoede. De zwaarste schouders dragen nu de lichtste lasten, dat moet anders'.

Dennis de Jong is een van de 5 opstellers van de resolutie die vandaag met overweldigende meerderheid door het Europees parlement werd aangenomen. In de resolutie staan verschillende concrete voorstellen om belastingontduiking en belastingontwijking aan te pakken De Jong: 'Zo wil het Parlement ingrijpende aanpassing van bestaande belastingverdragen tussen EU-lidstaten onderling zodat belasting aan de bron, daar waar daadwerkelijk gewerkt wordt en niet waar een bedrijf een brievenbus heeft, gaat gelden. Daarnaast moeten belastingverdragen tussen EU landen en belastingparadijzen snel worden herzien. En moeten multinationals eindelijk openheid geven over hoeveel belasting ze in een lidstaat betalen'.

Voorafgaand aan de stemming vandaag werd gisteren gedebatteerd over belastingontduiking en belastingontwijking. De Europese Commissie en de Europese Raad hebben tijdens het debat beloofd begin juni concrete plannen te presenteren. Bij deze plannen zullen ook de huidige mazen in EU richtlijnen over moeder-dochter ondernemingen en over rente en royalty’s op belangrijke punten aan worden gekaart.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top