www.sp.nl/geld

Homepage SPSlash Geld

Zoeken in /geld

/geld :: onze mensen

Meer info over Arnold Merkies

Arnold Merkies

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ferdinand Knaack
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/geld

DOSSIERS Belasting en financiën

Eurocrisis

Emile Roemer en Ewout Irrgang in Athene
Emile Roemer en Ewout Irrgang bezochten Athene om met eigen ogen te zien hoe de Grieken denken over de aanpak van de schuldencrisis

De financiële en de daarop volgende economische crisis hebben grote gevolgen voor de euro. Verschillende landen, waaronder Ierland, Portugal en Griekenland kwamen in de problemen en moesten een beroep doen op het IMF en de Europese Unie voor extra leningen. Ook Italië en Spanje zijn onder steeds grotere druk komen te staan. Door eurofanaten wordt de crisis gebruikt om hun plannen voor een federaal Europa door te zetten via de instelling van een zogeheten "Europees Economisch bestuur". De SP wil een sociaal Europa van de menselijke maat.

Wie worden gered: landen of banken?

Economen en politici zijn zeer verdeeld over de vraag hoe om te gaan met huidige ontwikkelingen op de financiële markten in Europa. Moeten de schulden van Griekenland worden gesaneerd? Zo ja, hoe zou deze sanering moeten plaatsvinden, en wat zijn de gevolgen voor Nederland? En voor de euro?

De SP is duidelijk. Een land in diepe schuld geef je geen nieuwe creditcard. De SP vreest dat belastinggeld dat naar Griekenland wordt gestuurd, niet terug zal komen. Emile Roemer zei hierover: ‘Het geld dat het kabinet naar Griekenland wil sturen, maakt precies één rondje om de Akropolis, om vervolgens rechtstreeks in de kas van Duitse en Franse banken te belanden.’

Geen Europees Economisch Bestuur

Om de eurocrisis te bestrijden willen Europese Regeringsleiders zo snel mogelijk een Europees Economisch bestuur instellen. Dit bestuur is vooral gericht op bezuinigingen en heeft geen aandacht voor armoedebestrijding en de bevordering van werkgelegenheid. Als een land niet genoeg bezuinigt, kan Brussel volgens deze plannen direct ingrijpen in de afzonderlijke Europese landen. Houdt een land zich niet aan het dictaat uit Brussel, dan volgen miljardensancties.

De EU en de Regeringsleiders weigeren de veroorzakers van de crisis, de speculanten, aan te pakken. De SP wil wel Europese samenwerking om het casinokapitalisme te bestrijden. Grote veranderingen zijn hard nodig. Wij willen een sociaal Europa van de menselijke maat en niet een superstaat die de belangen van grote bedrijven dient.

Lees hier de SP voorstellen voor een actieplan tegen speculanten

Bekijk hier de reportage die de Duitse televisie maakte over de invloed van financiële lobbyisten in Brussel (in het Duits)

Kredietcrisis


Agnes Kant en Ewout Irrgang presenteren dertig voorstellen voor hervorming financiële stelsel

De oorzaken en de problemen van de kredietcrisis liggen niet enkel aan de overkant van de oceaan maar ook hier. Ook hier schoot toezicht tekort, ook hier kwamen bonussen met perverse prikkels gericht op de korte termijn.

Agnes KantAgnes Kant: "Velen noemen de huidige crisis 'het gelijk van de SP'. Dat mag zo zijn, maar dat is geen reden tot blijdschap. De SP wil daarom een parlementaire enquête om de fouten uit het verleden precies bloot te leggen en de noodzakelijke lessen voor de toekomst te kunnen trekken."

BeleggerEwout Irrgang: "Op korte termijn moet vooral gezorgd worden dat de directe schade van de kredietcrisis zoveel mogelijk beperkt wordt. Ingrijpen bij belangrijke financiële instellingen is daarbij noodzakelijk. De publieke belangen zijn te groot om dat niet te doen. De belangen van de miljoenen spaarders, verzekerden en uiteindelijk ons gehele financiële stelsel komen door het failliet gaan van grote financiële instellingen op het spel te staan."

De lessen uit de kredietcrisis: dertig voorstellen

IceSaveHet toezicht op banken moet voortaan onder verantwoordelijkheid vallen van het land waar de handel plaatsvindt, niet in het land waar het hoofdkantoor van een bank staat. Dat is één van de dertig voorstellen voor hervorming van het financieel-economisch systeem die de SP heeft gedaan, naar aanleiding van de wereldwijde kredietcrisis. Daarnaast worden er voorstellen gedaan om onder regels en toezicht fors aan te scherpen, de doorgeslagen aandeelhoudersmacht terug te draaien en de perverse bonussencultuur af te schaffen. Lees alle dertig voorstellen(pdf) of lees de kredietcrisiskrant : “Het moet nu anders!”(pdf).


Bescherm banen en inkomens

Na het redden van de banken, moet het kabinet banen en inkomens beschermen van de mensen die de tol dreigen te betalen van de kredietcrisis. Zij hebben deze crisis niet veroorzaakt, zij moeten er dus ook niet de dupe van worden. De SP deed een aantal voorstellen.

'Crisis vraagt om solidaire oplossingen'

Het crisisplan van het kabinet legt de rekening bij de gewone mensen. De SP doet dat niet en wil solidaire oplossingen. Agnes Kant: “De oude politiek moet overboord, willen we de volgende generaties een land achterlaten dat menselijker en socialer is.”

Download het crisisplan van de SP: 'Een nieuwe koers voor Nederland'.De crisis wordt misbruikt om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Protesteer!Ja, het moet nu anders!

Ik sluit me aan bij de SP voor maar vijf euro per kwartaal en ontvang elke maand het nieuws- en opinieblad de Tribune in de bus, en ontvang gratis het boek, 'Hoe dan, Jan?'Beluister de oproep van SP-voorzitter Jan Marijnissen, of lees eens het hoofdstuk 'De onvermijdelijkheid van een alternatief' uit zijn boek Tegenstemmen (1996!)Het laatste nieuws over de kredietcrisis en de gevolgen daarvan:
Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top